Psykisk helse og rus tjenester

Psykisk helsearbeid og rustjeneste gir hjelp og oppfølging til personer med psykiske lidelser og/ eller rusproblemer bosatt i Øksnes kommune.

Tjenesten er et lavterskeltilbud og kan kontaktes på telefon, ved frammøte eller ved å søke tjenestekontoret. Søknadskjema finner du her. Søknaden behandles fortløpende og saksbehandles av tjenestekontoret. Søkere kontaktes for vurderingssamtale. Tjenestene er gratis.

Der det foreligger bekymringsmelding drives det også oppsøkende virksomhet. Deler av tjenesten er lovpålagt.

Vår tjeneste er tverrfaglig sammensatt der ansatte har helse- og sosialfaglig høyskole samt ulike videreutdanninger innen psykisk helse- og rusfeltet. 

Målgruppen er først og fremst personer over 18 år med psykiske helse og rus utfordringer. Tjenesten gir videreformidling til behandlings og rehabiliteringsopphold utenfor kommunen. Tjenesten jobber både med forebygging, oppfølging og ettervern. Og et mål med denne tjenesten er å tilby hjelp til å mestre livet på en bedre måte.

Tjenesten kan bestå av:

  • støttesamtaler (på kontor eller i hjemmet)
  • råd og veiledning til enkeltpersoner eller grupper/skoleelever
  • hjelp til samarbeid med aktuelle hjelpeinstanser
  • trim-/turgruppe
  • kurs i ART (sinnemestring)
  • kurs i depresjonsmestring KID/ Mestringskurs for ungdom (DU)
  • deltakelse i nødvendige samarbeidsmøter og ansvarsgrupper
  • hjelp til administrering av medikamenter
  • famile og nettverksarbeid

Ansatte er også med i kommunens psykososiale kriseteam.

Hvordan ta kontakt: Mobiltelefon fagansvarlig psykisk helse og rus: 90508677                        

Mailadresse:

Tjenesten er tilgjengelig på dagtid på hverdager 09.00 – 15.00.

Vi er lokalisert i underetasjen på Myreheimen Bo og behandling, Fru Ingeborgsvei 2, 8430 Myre.Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post