BARNEFATTIGDOMSSTATISTIKK

Barne-, ungdoms, - og familiedirektoratet har utarbeidet et enkelt verktøy til å finne statistikk når det gjelder barnefattigdom. Her finner du enkelt tall for Øksnes kommune og for sammenlignbare kommuner om du har interesse for det. For å måle omfanget av barnefattigdom brukes lav inntekt som mål. Lav inntekt defineres som lavere enn 60% av medianinntekten i Norge. I velstående land som Norge baseres fattigdomsdefinisjonen fra Townsend (1979:31):

”En person er fattig dersom vedkommende mangler ressurser til å delta i samfunnets aktiviteter og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i dette samfunnet” . Omfanget av barnefattigdom anslås gjennom å måle antall og andel barnefamilier med lav inntekt. Lavinntektsgrensen er satt til 60 prosent av medianinntekten i Norge («EU-60»). Med inntekt menes samlet inntekt etter skatt, per husholdning. Andelen av barn som vokser opp i lavinntekstsfamilier i Norge i dag er økende. Så er det viktig å minne om at ;  ” Det er ikke nødvendigvis slik at å vokse opp i en familie med lav inntekt, er det samme som å vokse opp i fattigdom. Situasjonen til hver lavinntektsfamilie vil variere, og være avhengig av hvilke bo- og leveutgifter de har. Mange av disse barna risikerer likevel å vokse opp i fattigdom, og vi fanger opp denne gruppen ved å måle hvem som har lav inntekt. Det å leve i fattigdom som barn kan ha konsekvenser både for situasjonen her og nå, og for fremtidige muligheter.” (Klipp fra BUF-dir sin hjemmeside om barnefattigdom)

Interessert i detaljer for din kommune , følg link :

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post