Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal jobbe for barn, ungdom, familier, voksne og eldre med fysiske, psykiske og /eller sosiale funksjonsvansker som har sammensatte behov som kan utløse flere tjenester som krever koordinering.

Koordinerende enhet har også et overordnet ansvar for Individuell plan.

Videre er målet at enheten skal være synlig og lett tilgjengelig, ha oversikt over kommunens tjenestetilbud og sikre tverrfaglig vurdering av brukerens behov. Videre skal enheten ha oversikt over aktuelle instanser utenfor kommunen som det kan være aktuelt å samarbeide med.

Koordinerende enhet er organisert under Psykisk helse og miljøtjenesten.

Besøksadresse:
Storgata 46
8430 Myre
 
Kontaktadresse:
Øksnes kommune
Koordinerende enhet
V/ Tove Rinde Johansen
8439 MYRE
Tlf: 76185000
E-post:

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post