Kommunetorg

 

Besøksadresse: Rådhuset
Adresse: Storgata 27, 8430 Myre
Fasttelefon: 76 18 50 00

E-post:

Leder: Eva Merethe Bergli

Ansatte:
raadhuset

Kommunetorget i Øksnes er etablert i foajeen på Rådhuset. En av vår hovedoppgaver er å gi innbyggerne råd, veiledning og informasjon om kommunale og statlige tjenester.
Rask saksbehandling eller henvendelse til rett skjema, saksbehandler og/eller kontor.
Alle henvendelser til kontor og personer på Rådhuset gjøres gjennom oss i Kommunetorget

Postmottak/arkiv

- Registering, journalføring, scanning, arkivering, postombæring
- Utlevering av teknisk utstyr og nøkler
- Frankering og frimerker

Ellers kan vi i kommunetorget hjelpe deg med følgende:

- TT-kort - Utleie av kommunale møterom og idrettsanlegg
- Enkle tjenester for Skatteetaten/Ligningskontor
- Parkeringskort funksjonshemmede
- Trykkeri

Bruk vårt servicenummer 76 18 50 00 - Så hjelper vi deg så godt vi kan.

”Vi er opptatt av at innbyggerne skal føle at de får et samlet godt tilbud fra Kommunetorget, ikke bare som en veiledningssentral, men også som et sted hvor hovedtyngden av brukernes behov kan dekkes på stedet”.
Leder av Kommunetorget i Øksnes.

Hva kan bruker forvente av oss?

  • Vi skal behandler våre brukere med respekt og omtanke, og ha en positiv og serviceinnstilt holdning.
  • Legge opp til gode interne rutiner for å sikre kvaliteten på de tjenestene vi leverer
  • Hjelpe brukerne til å få svar på spørsmål. Dersom vi ikke kan hjelpe, skal vi så langt som mulig henvise til andre instanser som antas å kunne hjelpe.
  • Gi god veiledning og gi nødvendig opplæring innenfor alle fagområdene enheten skal dekke. Veiledning skal skje i samsvar med lov, forskrifter, og fastsatte retningslinjer
  • Holde oss faglig oppdaterte
  • Gjøre offentlige informasjon tilgjengelig, utfra de hjelpemidler vi til enhver tid har tilgjengelig.
  • Besvare telefonhenvendeler, email, telefaks så raskt som det er mulig, innenfor arbeidstiden.
  • Oppfølgning av fraværssystem - Trio.

 

 

Publisert i Organisasjon

Utskrift E-post