Fiskevær i nord

Arkeologiske utgravninger i Langenesværet

FISKEVÆR I NORD, 800-1800 e.Kr
I 2000 og 2001 var det arkeologiske utgravninger i Langenesværet. Arbeidet er et ledd i det nordiske tverrvitenskapelige forskningsprosjektet "FISHING COMMUNITIES OF THE NORTH AD 800-1800" (Fiskevær i nord, 800-1800 e.Kr). Forut for dette var det prøveundersøkelser i regi av det nordatlantiske forskernettverket NABO.

Det nordiske forskningsprosjektet foretar sammenlignende undersøkelse av fiskevær i Norge, på Island (Bjarneyjar) og på Færøyene (Leirvik). På norsk side er det Universitetet i Tromsø (professor Reidar Bertelsen) og Museum Nord ved museumsstyrer Alf Ragnar Nielssen (Lofotmuseet) og museumsstyrer Trond Torgvær (Øksnes bygdemuseum) som deltar i arbeidet.

Hovedmålet med prosjektet er å forklare hvordan kystens fiskevær oppsto og hvordan disse samfunnene utvikla seg gjennom århundrene fram til vår moderne tid. Utgravningsarbeidet i Langenesværet pågikk i to somre og det var ei gruppe hovedfagsstudenter fra Universitetet i Tromsø som utførte feltarbeidet.

Resultatene er ennå ikke klare, men det kan i alle fall sies at Langenesværet har ei historie som er mye lengre enn tidligere antatt. Det ser ut til å ha vært noenlunde sammenhengende bosetting siden midt i steinalderen. Det er også klart at karakteren av bosettinga har gjennomgått store endringer. Den mest omfattende endringa kom på 12-1300-tallet da bosettingsomfanget blei mangedobla. Dette hadde sannsynligvis sammenheng med at fisket blei intensivert i forbindelse med den framvoksende tørrfiskhandelen.

Prosjektet har sin hovedfinansiering fra det nordiske humanistiske forskningsrådet (NOS-H), men Øksnes kommune og Universitetet i Tromsø har stilt tilleggsfinansiering og andre ressurser til rådighet.

Publisert i Kultur

Utskrift E-post