Marmelpasset

MarmelpassetMarmelpasset –
et spennende tiltak for økt kystkulturglede og kystkulturforståelse i Øksnes
 
I arbeidet med å fremme interesse og engasjement for kystkultur blant barn og unge, har Øksnes Kystlag tatt initiativ til å få utviklet ”Marmelpasset”. Øksnes Kystlags mål med opplegget er å få til artige og lærerike aktiviteter gjennom hele året i egen regi og i samarbeid med skoler, barnehager, reiseliv, annet næringsliv og andre organisasjoner i kommunen som viser interesse for kystkultur.
 

Publisert i Kultur

Utskrift E-post