Søknadsskjema kulturskolen

Skjema

Søker/Elev:

 

Foresatt:

Jeg ønsker undervisning i/på følgende kurstilbud, 9 uker pr. semester (sett kryss):

Jeg ønsker undervisning ukentlig i/på følgende aktiviteter i Dans (sett kryss):

Jeg ønsker drama

Jeg ønsker å synge i kor

Jeg ønsker ukentlig undervisning på følgende instrument (sett kryss):

Se Øksnes kommunes hjemmeside, Øksnes Kulturskoles virksomhetsplan for utfyllende opplysninger og organisering av disiplinene.

Alle tilbud vil avhenge av antall søkere og at vi kan skaffe instruktører/lærere! Elevene får en del av undervisningen som samspill, konserter og andre prosjekter.

Publisert i Kultur

Utskrift E-post