Øksneshallen

 

oksneshallen
Øksneshallen, Myre i Øksnes

Organisering av vaktmester og renholdspersonell i Øksneshallen - Orientering

Etter at vi nå har fått på plass personellresursene i Øksneshallen (hallen) vil tilstedeværelsen av kommunens driftspersonell bli som følger:

Vaktmester / hallbestyrer.

Jan Terje Moen er tilsatt i 95 % stilling.
Arbeidstiden for vaktmester er 07.00 – 15.00 (14.00).

Renhold

Anne Sørdahl vil utføre renhold som tidligere. 12.5 % Renholdsstilling er ikke besatt enda, men vikar er innleid.

Arbeidstiden for renholdspersonell er 09.45 – 15.00

Dette betyr at det ikke vil være driftspersonell i hallen etter kl 15.00. Alle avtaler og avklaringer med driftspersonellet må derfor gjøres i tidsrommet 07.00-15.00

Med bakgrunn i dette må vi be leietakere om å være oppmerksomme på følgende:

  • Ytterdører skal til enhver tid være låste. Innerdører skal låses når treningstimen er ferdig. Evt avtales låsing av innerdører med neste leietaker.
  • Når hallen forlates, sjekkes det at haspen på sidefeltet på ytterdører er låst.
  • Enhver leietaker rydder etter seg, og sørger for at hallen er klar til neste leietaker.
  • Det skal til enhver tid være minst en ansvarlig voksenperson over 18 år tilstede i hallen.
  • Leietakere vil bli ansvarliggjort for skader og hærverk som følge av at dører ikke er låst, og for skader som følger av feil- og uvøren bruk.

Annet.

  • Bestilling av lokaler i hallen gjøres til kommunetorget. All bruk av hallen skal være registrert og avtalt på forhånd.
  • Fakturering av leie og tjenester vil skje etter gjeldene satser. Se vedlegg.
  • Leietakers plikter fremgår i vedlegg - Klikk her!

Med hilsen

Bengt Stian Nilsen
Fagansvarlig eiendomsforvaltning

 

 

 

 

 

 

 

Publisert i Kultur

Utskrift E-post