Økonomiavdeling

Adresse:
Rådhuset
Storgata 27
8430  Myre
 
 
Tlf.nr.: 76 18 50 00
Epost:
 
Epost faktura:
 
EHF Fakturaer mottas på
org.nr: 845152012
 
Åpningstid
01.10.-30.04. – 08.00 – 16.00
01.05.-30.09. – 08.00 – 15.00

 


Ansatte:
Marianne Steen Knudsen
Enheten har følgende hovedoppgaver:
* Kommuneregnskap
* Regnskap for kirka og særbedrifter
* Skatteregnskap
* Arbeidsgiverkontroll
* Fakturering og innkreving av kommunale krav
* Innkreving av skatter og avgifter
* Eiendomsskattekontor
* Forvaltning av utlån for vesterålskommunene
* Saksbehandling
* Likviditetsforvaltning, innlån
* Forberede grunnlaget for budsjett og økonomiplan
* Gi støtte og råd til strategisk ledelse og enhetslederne
* Økonomisk analyse og ansvarlig for økonomisk statistikk, herunder års- og tertialrapporter,  samt KOSTRA-rapportering 
* Innkjøpsfaglig bistand til enhetene

 

Enheten er en del av stab-/støttetjenesten tilknyttet rådmannen og skal være en direkte støtte for linjeledelsen (strategisk ledelse og enhetslederne).
 
Skatteoppkreverfunksjonen
Kommunens skatteoppkreverfunksjon ivaretas gjennom egen ansatt skatteoppkrever, og består av følgende hovedoppgaver:
* Innkreving av skatt
* Innkreving av arbeidsgiveravgift
* Arbeidsgiverkontroll
 
For nærmere informasjon om skatt og arbeidsgiveravgift, følg denne linken.
Spørsmål angående likning, forhåndslikning, forhåndsutskriving av skatt og skattekort rettes til
Skatteetaten - Skatt Nord, Postboks 6310, 9293 TROMSØ, tlf. 800 80000  telefaks 77 68 97 78
 
 
      
 

Publisert i Organisasjon

Utskrift E-post