Kommunale avgifter

Forfall kommunale avgifter

Forfaller i 2 terminer.

1.termin
ca 25.april
2.termin
ca 25.oktober

Øvrige kommunale krav (barnehage, SFO, hjemmetjenester osv.) forfaller den 25. i hver mnd.

Øksnes kommune tilbyr eFaktura og anbefaler flest mulig betalere av kommunens tjenester å velge denne løsningen. Følg denne linken for nærmere informasjon.

Publisert i Satser

Utskrift E-post