Informasjon fra skatteoppkreveren i Øksnes

Skatteoppkreveren jobber med regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, informasjon til og kontroll av arbeidsgivere.

Skatteoppkrever: Anne-Turid Nilsen
Telefon: 76 18 50 31
E-post:

Besøksadresse
Storgata 27, (henvendelse i kommunetorget)

Åpningstid
Kl 0800-1600 (Kl 0800-1500 i tiden 01. mai - 30. september)

Postadresse
Skatteoppkreveren i Øksnes, Storgata 27, 8430 Myre

E-post:

 

Telefonhenvendelser

Telefon: 76 18 50 00. Telefaks: 76 18 50 01

Kl 0800-1600 (Kl 0800-1500 i tiden 01. mai - 30. september)

 

Skatt og avgifter skal betales til konto 6345 06 18685
KID beregnes her

Hvem er du/hva søker du opplysninger om?
Personlig skatteyter
Bedrift og organisasjon
Utenlandske arbeidsgiver/arbeidstaker
 
Innsending av:
Terminoppgaver
Lønns- og trekkoppgaver
Årsoppgave

 

Aktuelt nå

Elektronisk skattekort innføres fra 2014

Fra 2014 vil ikke skattekortet bli tilsendt på papir, les mer her

Arbeidsgiver skal innhente skattekort for sine ansatte elektronisk,les mer her

Lønns-ABC

Lønns-ABC utgis årlig i månedsskiftet november/desember.

Heftet er utarbeidet av Oslo kemnerkontor i samarbeid med Skattedirektoratet, og er ett praktisk hjelpemiddel for arbeidsgiverne ved lønnsarbeidet.

Heftet kan lastes ned fra www.skatteetaten.no .

Skatteoppgjøret - fra 2011 blir det flere pr år

 

 

Publisert i Skatt og likning

Utskrift E-post