Informasjon fra skatteoppkreveren i Øksnes

Skatteoppkreveren jobber med regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, informasjon til og kontroll av arbeidsgivere.

Skatteoppkrever: Anne-Turid Nilsen
Telefon: 76 18 50 31
E-post:
 
Besøksadresse
Storgata 27, (henvendelse i kommunetorget)
 
Åpningstid
Kl 0800-1600 (Kl 0800-1500 i tiden 01. mai - 30. september)
 
Postadresse
Skatteoppkreveren i Øksnes, Storgata 27, 8430 Myre
E-post:

Telefonhenvendelser
Telefon: 76 18 50 00. Telefaks: 76 18 50 01
Kl 0800-1600 (Kl 0800-1500 i tiden 01. mai - 30. september)

Skatt og avgifter skal betales til konto 6345 06 18685
KID beregnes her

Hvem er du/hva søker du opplysninger om?
Personlig skatteyter
Bedrift og organisasjon
Utenlandske arbeidsgiver/arbeidstaker
 

For mer informasjon, gå til www.skatteetaten.no

Publisert i Skatt og likning

Utskrift E-post