Oppvekst og utdanning

 

Sektoren ledes av kommunalsjef for skole, barnehager og kultur. Den omfatter fire skoler og tre kommunale barnehager . I tillegg har sektoren et samordnende ansvar i forhold til de private barnehagene.

Besøksadresse:
Rådhuset
Fasttelefon:
76 18 50 00

E-post:

Adresse:
Rådhusgata 21, 8430 Myre

Leder:


Består av:

Myre skole.
Sommarøy skole.
Alsvåg skole.
Strengelvåg skole.

Strengelvåg barnehage.
Tangsprellen barnehage.
Kløvertun barnehage.

Private barnehager;

Der er to private barnehager i kommunen.
Myre Bedriftsbarnehagen og Trollskogen barnehage

 

Overordnet enhet:
Rådmannen

Publisert i Oppvekst og utdanning

Utskrift E-post