Positiv grensesetting i praksis

POSITIV GRENSESETTING I PRAKSIS - å sette grenser uten NEI og IKKE LOV

 

v/ Tippi (Marjatta Salmela), mobil: 922 41 461, e-mail: , hjemmeside: www.tippi.no

Grensesetting handler for det meste om samspill og kommunikasjon

”Men’sker er gode på bunden, sa fanden, de vil ikke forbedre seg selv, men hinanden” – Piet Hein –

MÅL FOR KURSET:

- Bevisstgjøring av kommunikasjon i forhold til barn.
- Belyse at grensene kan markeres uten å bruke negative begrep som nei, ikke og ikke lov.
- Gi inspirasjon til å forbedre kommunikasjon ved grensesetting.

INNHOLD:

- Hvorfor ikke ”nei, ikke, ikke lov”?
- Hva sier rammeplanen?
- Tips og ideer til positiv kommunikasjon og alternativer til nei og ikke lov.

BARNEVERS:

Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne.

Barna er de som gjør rampestreker og hisser opp naboen med bråkete leker og sliter ut voksne med ludo og vri. Barna er de som har veldig god tid.

HVORFOR IKKE NEI, IKKE, IKKE LOV?

-          Enkelte barn tåler ikke nei
-          Det er lett å få skyldfølelse og gå i forsvar
-          Barn lærer lett det de ikke skal gjøre, men sjeldnere lærer de det de kan gjøre
-          Mye nei skaper et negativt, lite utviklende sosialt læringsmiljø
-          Barnets hjerne er laget slik, at den ikke greier å registrere ordene ”nei, ikke, ikke lov”

HVA SIER RAMMEPLANEN?

 

- Toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen.
- En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker, lærer, i stell, måltider og påkledning.

Soving:

Jeg har gode erfaringer med å bruke tid!!! Hvis barnet opplever, at de voksne er stressa/ vil at barnet skal sove fort, kan dette skape uttrygghet og barnet greier ikke å slappe av å sove!!!
Les, sett på rolig musikk etterpå. Sitt til barnet sovner, du selv kan lese/ strikke/ meditere……
Supernanny metoder skaper stress både hos barn og voksne og kan fort føre til dårlig samvittighet……..

 

Litt om påkledning:

La de ansatte ta seg av påkledningen i barnehagen!!! Sørg for at barna har nok skifte i en hver

tid og at klærne og skotøy passer og er hele!!!!

Sliter du om morgenene med dårlig tid når det gjelder påkledning? Hva med å ta barnet i barnehagen

en dag med pyjamasen på? Men husk kommunikasjon: toneleie og stemmebruk.

Unngå å gjøre dette til en situasjon med trusler.

Generelt: Si til barna kun det du klarer å gjennomføre i praksis!!!

Mat og måltider:

Jesper Juul (dansk familieterapeut) sier: ” Jo mer barna spiser, desto mer fornøyde er foreldrene”.

Spiseforstyrrelsene er et økende faktor i dagens samfunn. Kan en av grunnene være den negative

atmosfæren vi voksne er med å skape rundt måltid: lokke, true osv.?

Vil vi at barna skal spise for å tilfredsstille de voksnes ønsker, forventninger, krav og behov, eller

skal barna selv kunne ta ansvar: lære begrepene mett og sulten?

I hovedsak skal de voksen velge (vi har ansvar for barnets helse) hva som står på bordet av mat og drikke,

men la barna velge hva de spiser og drikker av det!

Gå foran som et godt eksempel og husk variasjon: Råkost istedenfor kokte grønnsaker. Forskjellige

salat ingredienser på et fat, istedenfor å lage en blandet salat!

Se hva barnet faktisk spiser, istedenfor hva barnet ikke spiser?

Hvor lenge tror du, at barnet greier seg uten mat???? Ikke farlig å hoppe over et måltid, men påpek

konsekvenser på en ok måte: ”Jeg ser og hører, at du ikke vil ha mat/ er sulten. Det er helt ok, men

hvis du går så lenge uten mat, så er jeg redd for at du blir kjempe sulten etter en liten stund og det blir

vanskelig for deg å vente til vi har neste måltid. Kanskje klarer du bare bitte litt?” Hvis barnet ikke vil,

så la det være. MEN vent da til neste måltid uten å begynne å belære. Det er helt ok hvis barnet griner.

Begynner du å gi snacks/ mellom måltider etter du har sagt dette, så vil du lage et grunnlag for et spill

barnet lett kan få kontroll over og det liker vi voksne ikke J!

Barna tåler greit å ikke alltid få viljen sin, hvis vi klarer å ”avvise” dem på en god måte, slik at vi tar vare

på kontakten og relasjonen, uten å tråkke på barnets integritet. Aksepter følelser!!! En følelse er aldri feil,

den bare er der!

 

TIPS OG IDEER TIL POSITIV KOMMUNIKASJON

-      Si alltid JA dersom du ikke har en god grunn til å si nei.

-      Vis/ fortell barnet hva vi kan gjøre og hvor, istedenfor å si hva vi ikke skal gjøre, eks.

*          ”spytte ut” banneordene i toalettet
*          spytte i vasken
*          bruke spaden til å grave med i sanden (istedenfor å slå)
*          tegne på arket (dersom barnet tegner på bordet)
*          slå på bordet, veggen…/ bite på en pute, en leke
 
NB! Viktig å få ut irritasjonen, frustrasjonen og ”sinna” følelser, ellers er barna som regel                   ikke mottakelige for ”hjelp og veiledning”. For eksempel slå på bordet, trampe på gulvet. Hvis barnet konkret hvordan vi kan gjøre dette på en ok måte!

-      La være å ta vekk leken, dersom barna krangler om en leke. For eks kan du spør istedenfor:

”Hva som skjer?”, ”Hva kan vi gjøre nå”? ”Jeg skal hjelpe dere for å finne ut av dette, bare vent litt, jeg må tenke litt, hvordan vi kan ordne det”.

Dette er åpne spørsmål/ kommunikasjonsteknikker som passer i mange situasjoner!

-    Avlede. Få barnets oppmerksomhet over til noe annet, for eksempel. En leke, dersom barnet er på vei til å slå. ”Hei, ser du den blåe ballen/ røde bilen/ lille dokken der?”
-      Snakk med barnet med en vanlig stemme så langt det lar seg gjøre.
-      ”Kjøp deg tid” før du svarer, for eksempel ved å spørre:
”Hva skal vi gjøre nå/ dette må jeg tenke mer på før jeg kan svare/ nå vet jeg ikke hva vi skal gjøre/ jeg trenger deres hjelp for å finne ut av dette her/ hva er det som skjer/ har skjedd her?”
-      Bekreft og respekter barnets følelser:
”Jeg ser at du er lei deg, sint, trøtt”, osv.
”Det er ok hvis du synes jeg er dum, men sånn er saken nå/ sånn er det”.
-      Unngå spørsmålet H V O R F O R? I alle fall hvis du er sint/ sur/ irettesettende/ belærende.
-      Vær nær barnet og fysisk på samme nivå når du snakker med barnet. Ikke ”tving” barnet til øyekontakt.
-      Ikke forlang unnskyld, men vis barnet at det går an å og gjøre det ”bedre” og trøste (”beklage sin atferd”) for eksempel ved å gi klem, klappe litt på skulderen, gi det andre barnet en leke osv. Vær et bindeledd og foreslå/ vis barnet hvordan hun/ han kan gjøre det godt igjen. Gå foran som et godt eksempel og gjør d gjerne selv! Aksepter at denne prosessen kan ta tid!
-      Bruk lek og humor der det passer inn (for eksempel dersom barnet rekker tungen).
-      Overse uønsket/”mindre farlig” atferd oftest mulig, eks. banning, hvis barnet kaller deg dum, rekker tungen osv.
 

ALTERNATIVER TIL NEI OG IKKE LOV:

Stopp, hei hei, hva som skjer, oi oi oi, vent litt dere der borte, bruk barnets navn (men kun i positive

sammenhenger. Se etter alt barnet gjør bra og fremhev dette…), hei, jeg ser deg,

men hei, er det deg, kjekt å se deg (hvis barnet ”bank”/ klapper ”slår” deg på låret osv. Barnet gjør dette

gjerne for å få kontakt med deg, istedenfor å være ”stygg” med deg…). Husk stemmen din J

Hvis du skulle forandre noen på mammaen din, hva skulle det være? 6 – åringene svarer:

- ”Hun har bestemt seg at jeg må ha det ryddig på rommet mitt. Det ville jeg ha forandret på.”

- ”Jeg ville gjort mamma lurere. Da ville hun visst at det var søsteren min som gjorde det, og ikke jeg.”

- ”Jeg ville gjerne at hun ikke skulle hatt de øynene i nakken.”

”Et menneske feiler så lenge det vil noe” - Johann Wolfgang von Goethe-

NB! Barna lærer lettere av det vi voksne sier og gjør, enn av det vi ber barna om å si og gjøre.

Vis barnet, at du også kan ta feil. Be om unnskyldning når det er på sin plass.

         Positivt å synliggjøre dette også overfor barna i kommunikasjon og samspill mellom voksne.

   ”Barn trenger kjærlighet, spesielt når de ikke fortjener det” - Harold S. Hulbert –

     Tusen takk for meg!

   Tippi

NB! Liker du troll???? Hvis ja, se: www.dalvatroll.no

Publisert i Oppvekst og utdanning

Utskrift E-post

Velkommen til Tangsprellen

 

VELKOMMEN TIL

TANGSPRELLEN

 

BARNEHAGE

 barn og jordklode

                       

Til

Kontakt: tlf.nr.: 76 18 52 30/76 18 52 31/76 18 52 32

Mail;

Blogg: http://tangsprellenbarnehage.blogspot.no

Hjemmeside: www.oksnes.kommune.no (Under ”Organisasjon”)

 


KORT INFORMASJON OM TANGSPRELLEN BARNEHAGE.

Tangsprellen barnehage ligger på Sommarøy, 3 kilometer fra Øksnes Rådhus. Bygningen er delvis et totalrenovert bygg, og delvis nybygg, og barnehagen åpnet i mai 2009. Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til fjære, skog og Sommarøy skole.

Tangsprellen barnehage er en kommunal barnehage med 66 barnehageplasser.

Vi bemannes i forhold til vedtatt bemanningsnorm i vedtektene, og skal styrer, en pedagogisk leder og 2 assistenter/fagarbeidere pr. 18 plasser, samt renholder og vaktmester. I tillegg har vi hatt lærlinger på huset, og vi kan ha spesialpedagog, logoped eller ekstra assistenter. Vi tar også imot studenter og elever både for korte og lengre perioder, samt mennesker i ulike former for praksis.

Barnehagen er organisert slik at vi har deler av tilbudet i aldersinndelte grupper og andre deler av tilbudet i stor gruppe.

 

BARNEHAGENS ÅPNINGSTID.

Tangsprellen barnehage har en daglig åpningstid fra 0645 – 1630. Dette avviker fra vedtektenes åpningstid, som er 9 timer, men er en avtale mellom foreldregruppa og barnehagen.

Personalet går vakter, hvilket innebærer at det kun er midt på dagen at alle er på jobb. Tidlig på morgenen og sent på ettermiddagen vil det som hovedregel kun være 2 ansatte på jobb.

Barnehageåret starter 20. august. Fra denne datoen tilbys nye barn plass. På denne tiden har vi også planleggingsdag/-er, som regel to. Disse planleggingsdagene varsler vi før sommerferien. Totalt har vi 5 planleggingsdager pr. år, disse dagene er barnehagen stengt. De resterende 3 planleggingsdagene vil dere få melding om ved oppstart av barnehageåret.

Videre er barnehagen lørdagsstengt, vi har stengt jule- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 1200. I romjula har barnehagen vanlig åpningstid.

 

 klokke

VELKOMMEN TIL TANGSPRELLEN BARNEHAGE.

Er du glad for at barnet ditt har fått barnehageplass? Det er ikke sikkert at barnet deler din glede i begynnelsen, og derfor vil både barnet og vi i barnehagen sette ekstra stor pris på at du/dere tar deg/dere god tid til å være i barnehagen de første dagene. (For offentlig ansatte berettiger tilvenning av barn i barnehage til permisjon, se personalhåndboka). Den tiden vi tilbringer sammen vil føre til at vi lærer hverandre bedre å kjenne, og vi i personalgruppa kan få ta del i en del av den kunnskapen du har om ditt barn. Samtidig kan du få svar på det du måtte lure på om barnehagen.

Dersom det skulle være svært vanskelig å slippe fra, så finnes det kanskje en annen voksen som barnet kjenner godt, som har mulighet til å være litt ekstra sammen med barnet disse første dagene.

Hvor lang tid det tar før barnet er trygt i gruppa, vil variere fra barn til barn. Noen barn vinker greit ”ha – det” første dagen, andre trenger en god del mer tid. Skulle det være noe du lurer på i forbindelse med tilvenningsfasen, snakk med personalet. Vi har tatt imot mange barn i årenes løp og vil kanskje kunne gi råd som passer for deg og ditt barn.

 

EN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGER.

For barnet sin del er det greit med så faste rutiner som mulig. I starten er det ekstra viktig at barnet kommer så jevnlig som mulig i barnehagen, slik at det får tid til å bli en del av gruppa og en stabil lekekamerat.

 

Si alltid ”ha – det” til barnet før du går, og når det er gjort, så gå. Gråter barnet, og du forlater med en vond følelse i magen, så ring oss etterpå, så får du vite hvordan det går. Og skulle det være en dag du har god til på morrakvisten, så er du hjertelig velkommen til å holde oss med selskap, gjerne over en kaffekopp. Poenget er ikke å få foreldre ut av døra så fort som råd er, men at når man har sagt at men skal gå, så går man. Slik letter man avskjeden for barnet, for hun/han vet hva man har å forholde seg til.

 

Hold de avtalene du har gjort med barnet, og la aldri barnet vente unødig på deg. Har du sagt at du skal hente i utetida, så gjør det. Og skulle det skjære seg fullstendig, ring oss – bare slik at vi kan få forklart situasjonen for barnet.

 

Skulle det bli avvik fra de faste rutinene, vær så snill å gi beskjed til personalet. Det er selvfølgelig anledning til å ta fri fra barnehagen, men vi setter pris på å få beskjed når så er tilfelle. Da slipper vi å bruke tid som for eksempel kunne vært brukt til å dra på tur til å vente på noen som kanskje kommer.

 

Gi også beskjed dersom noen andre enn de som vanligvis henter barnet, skal hente. Vi leverer ikke barn til ”fremmede” uten avtale. Og vi lar ikke barn gå hjem med eldre søsken/nabobarn uten at vi har fått beskjed om at det skal barnet få lov til. Dere kan gi ”blankofullmakt” i barnehagen ved å si at følgende personer kan hente barnet uten ytterligere beskjed – da skriver vi disse opp på en liste, og så har vi en avtale på akkurat det (det være seg besteforeldre, naboer, storesøsken m.v.)

 

Barnet bør være i barnehagen senest kl 0930. Dette er først og fremst av hensyn til barnet, hun/han skal få tid til å bli ”husvarm” før de strukturerte aktivitetene og rutinene begynner. Videre har vi erfaring for at det er enklere å bli en del av gruppa/finne lekekamerater når barna har en del tid sammen til frilek på ettermiddagen.

 

Det er også greit for oss å kunne planlegge dagen ut fra at de som kommer, de er kommet til 0930. Da vet vi når vi for eksempel kan gå på tur, og det uten at noen kommer til låst dør.

 

Men forsover dere dere, og ser at dere ikke rekker til 0930, så ring oss. Det samme hvis dere har god tid og lyst til å slappe av sammen hjemme – ring, så får dere i alle fall vite hva vi har av planer og hvor dere kan finne oss dersom vi forlater huset. Ellers, si ifra om timer hos lege, helsestasjon, tannlege m.m., slik at vi vet det dersom noen blir hentet i løpet av dagen for så å komme tilbake. Vi kan ofte legge på tur ut av barnehagen uten at det sto på noen plan, og det er jo greit at dere finner barnet før tannlegetimen. Så lenge vi vet om hverandre, så ordner vi det meste…

 

Videre setter vi pris på at ungene bruker innesko/tøfler/sokker med ”anti – gli” inne. Sandaler kan være greie, de sitter fast på foten og blir ikke for varme. Gulvene kan være glatte, og med mange barn og stor aktivitet kan det lett ende med fall. Fordelen med sko kontra ”sklisokker” er når vi drar inn vann og snø, og det lett kan bli vått på gulvene.

 

De yngste barna (under 3 år) kan ta med seg leker hjemmefra uansett dag, de eldre barna har ”ta – med – lekedag” på mandagene. Vi ser helst at barnet har bare en leke med seg, og vær så snill å merke denne. Det bør være leker som ikke går så lett i stykker, og vi vil ikke ha leker med mye lyd, vannspruteleker og krigsleketøy. Og obs: dette er et tilbud om å kunne ta med leker, ingen beskjed om at dere skal ta med noe. Er det snakk om en leke som barnet er veldig redd for, så bør den kanskje få være hjemme. Eller hun/han kan få vise den frem, og så kan vi ta vare på den.

 

Og: setter barnet seg på bakbeina på morgenen, og krever å få ha med seg en leke selv om det ikke er ”ta – med - lekedag”, så ta med leken. Vi kan la barnet få vise den frem, for så å legge den i kurven, eller pappa/mamma kan ta den med på jobb. Ikke ødelegg en morgenstund med krangel om slikt, vi kan løse det i barnehagen.

 

For de yngste, som sover hos oss, er det ofte deilig og trygt med et kosedyr hjemmefra. Og slik kan det være selv om barnet ikke bruker kosedyr hjemme; det er noe med å ha med seg noe hjemmefra når man skal sove på en ny og fremmed plass.


 bamse


MÅLTIDER.

Barnehagen holder alle måltidene, frivillig frokost, lunsj og frivillig ettermiddagsmat. Vi tar oss av brødbaking, samt innkjøp av melk, pålegg, frukt, yoghurt og juice.

For denne tjenesten betales det for tiden kr._________,- i tillegg til det barnehageplassen koster. Beløpes betales samtidig som barnehageplassen til Øksnes kommune, økonomiavdelinga. Prisen for mat beregnes i forhold til avtalt oppholdstid, halv plass = halv matbetaling.

Måltidene:
Frokost 0715 – 0830
Lunsj 1130
Ettermiddagsmåltid 1430

De yngste barna starter gjerne lunsjen 1030, og for disse barna er det jo snakk om en individuell rytme i forhold til mat og søvn. Vær obs på at vi dekker av frokosten kl. 0830. Kommer dere senere enn dette, og ikke har fått spist hjemme, ta med en liten matpakke, så ordner vi drikke.

Til ettermiddagsmåltiden serveres det som hovedregel frukt, noen ganger også grønnsaker og yoghurt. Dersom dere vet at middagen hjemme blir sein, så si ifra, så få barnet også brød til dette måltidet.

 

DAGSRYTME.

 • er et ord dere ofte vil høre i barnehagen. Kort sagt betyr det oversikt over når vi gjør hva, når vi spiser, har aktiviteter, når vi går ut osv. Dagsrytmen kan være forskjellig fra de yngste til de eldste barna, rett og slett fordi behovene er forskjellig. I årsplanen vil det utdypes mer hvilken rytme det legges opp til det aktuelle barnehageåret.

 

 

FERIE.

 

Barnet bør så langt som mulig ha ferie sammen med familien jul, påske og sommer. Barnet skal ha minimum 3 uker sammenhengende ferie i løpet av barnehageåret, og barnehagen skal ha melding om når barnet skal ha sommerferie innen 1. mai, jf. vedtektene. Det vil komme opp liste på foreldretavla i barnehagen hvor dere kan skal krysse ut ferien til barnet/-a.

I forbindelse med jul (og kanskje også påske) henger vi opp lister med forespørsel om hvem som kommer i barnehagen i romjula, og evt. i den stille uke. Dette er for at vi som personale skal ha en mulighet til å ta ut opptjent avspasering dersom det skulle vise seg å bli færre barn disse dagene. Men barnehagen er åpen, og ingen skal føre på at de bør holde barna hjemme for at vi skal kunne ta ut avspasering. Vi setter på personale etter hvor mange barn som kommer, så greit er det!

 

SYKDOM.

Barn blir syke, og da må de få slippe å være i barnehagen. En barnehagedag kan være slitsom, og barn som ikke er friske nok til å være ute, skal heller ikke være i barnehagen. Dersom barnet er på bedringens vei, og har lyst til å komme, kan det være et alternativ at dere henter barnet til utetida. Men utgangspunktet er at syke barn holdes hjemme, det reduserer sykefraværet både blant barn og personale. Barnehagen vil gjerne ha beskjed når barnet holdes hjemme, og smittsomme sykdommer meldes til barnehagen så snart som råd er. Og for omgangssyke/mage-/tarminfeksjoner gjelder 48 – timers regelen: hold barnet hjemme i 48 timer etter siste omgang med oppkast og/eller diaré, først da er smittefaren over.

Når barnet begynner i barnehagen, bør dere gi beskjed dersom det er noe vedrørende barnets helse som barnehagen bør vite om. Det kan være sykdommer, allergi, intoleranse for matvarer osv. Det er viktig at vi vet, for først da kan vi gi barnet det tilbudet det har krav på.

 

BARNAS KLÆR.

Barn som begynner i barnehagen må ha klærne merket med navn. Vi ber om at dere får gjort dette så snart som råd er, da det er helt umulig for oss å holde rede på alle likedanne votter, strømpebukser osv. I barnehagen kan dere få bestillingsskjema til firma som leverer merkelapper til klær, samt at det finnes gode merkepenner på markedet. Og husk at det er barnas tid vi stjeler av når vi bruker unødig tid på å lete etter klær til eiere og omvendt, for ikke å snakkes om når tørkeskapene skal tømmes og vi ikke vet hvem som eier hva og hvor vi skal legge fra oss klærne.

På hver plass i garderoben står det en kurv til oppbevaring av ekstra skift, noe som ofte kommer godt med i barnehagen. Videre må barn som brukes bleier, ha dette liggende i barnehagen. Vi merker pakkene og oppbevarer dem på stellerommet.

Klærne må være hensiktsmessige og store nok, og ”finklær” som dere og barnet er redde for, har svært lite i barnehagen å gjøre.

Ta med skitne klær hjem. Poser med vått og skittent tøy hengende på plassen, skal hjem. Videre er dresser og regntøy som henger pakket sammen til en ball i grovgarderoben, også modent for vaskemaskinen. Og skitne votter blir ikke rene og varme etter en tur i tørkeskapet, de trenger vask der de ligger på trappa…

 

 votter

ADMINISTRATIVT.

Opptak:

Søknadsfrist for hovedopptaket er 15. mars. Søknad leveres elektronisk via www.oksnes.kommune.no. Rådmannen er opptaksmyndighet. Opptaksvedtak er enkeltvedtak, og kan med hjemmel i Forvaltningslovens § 28. Klagefrist er 3 uker etter mottatt brev og Hovedutvalg for skole og kultur er klageinstans. Rådmannen er underinstans.

Dersom dere skulle ønske et annet tilbud enn det dere har fått, for eksempel annen barnehage eller full plass etter å ha hatt deltidsplass, må det søkes om.

Betaling:

Kommunestyret fastsetter etter forslag fra Hovedutvalg for skole og kultur de til enhver tid gjeldende satser for foreldrebetaling. Betalingsfrist er den 15. i hver måned til Øksnes kommune, økonomiavdelinga. Juli er betalingsfri.

Dersom fristen for betaling ikke overholdes, kan barnet etter forutgående varsel miste plassen 14 dager etter betalingsfristens utløp.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for. Barn nr. 2, og 50 % moderasjon f.o.m. barn nummer 3. Dersom søsken går i forskjellige barnehager deler moderasjonen mellom barnehagene, også mellom offentlig og privat barnehagen. Med barn i barnhage og SFO gis moderasjonen på SFOplassen.

Betalingssatsene er for tiden:

Oppholdstid: Pris:
9 timer pr dag
4,5 timer pr dag
Annet:

Ellers er det viktig å vite om deltidstilbud/-plasser:

 • en deltidsplass er et deltidstilbud. Det innebærer at barnet vil gå glipp av aktiviteter som skjer i barnehagen.

 • Oppsigelse:

  Plass i barnehagen skal sies opp skriftlig/elektronisk med 30 dagers varsel. Er barnet borte i 14 dager uten at barnehagen er varslet, tapes retten til plassen og nytt barn kan tas inn i stedet. Dette gjelder også hvis barnet møter uregelmessig over lang tid og foreldrene er varslet.

  Ellers vises det til Vedtektene for kommunale barnehager i Øksnes kommune. Hjemmene vil få tilsendt de til enhver tid gjeldende vedtekter.

  Ting vi må huske å spørre om:

 

 

trehjulsykkel

FORELDRE/PERSONALE:

Det er fint for barnet om du/dere kan ta dere god tid ved bringing og henting. Selv om det kan være dårlig anledning til å snakke med personalet i denne tiden, da vi gjerne har andre barn og foreldre på huset, så vil vi likevel kunne utveksle opplysninger, snakke om hva som skal skje eller om ”vind og vær”, og på denne måten knytte hjemmet og barnehagen nærmere sammen for barnet.

Vi i barnehagen vil innkalle til foreldresamtale 2 ganger pr. barnehageår, en gang på høsten og en gang på våren. Ser vi behov for hyppigere samtaler, så vil vi be om det. Det samme håper vi at dere gjør. Det kan være at det skjer spesielle ting i barnets liv som gjør at vi voksne må være ekstra flinke til å holde kontakten til beste for barnet.

 

FORELDREMØTER:

Vi innkaller til foreldremøte 2 – 4 ganger pr. år. Det er viktig at dere tar dere tid til disse møtene, da det er her dere først og fremst vil ha innflytelse på det som skjer i barnehagen og hva vi skal jobbe spesielt med. Vi i personalet ønsker dere med i planarbeidet, det er deres barn det gjelder.

 

FORELDRERÅD.

Alle foreldre/foresatte utgjør barnehagens foreldreråd. Foreldrerådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser. Ved avstemming gis det en stemme for hver fremmøtt. Foreldrerådet velger er representant fra hver avdeling til barnehagens samarbeidsutvalg.

Foreldrerepresentantene skal gjøre samarbeidsutvalget kjent med foreldrerådets beslutninger.

 

SAMARBEIDSUTVALGET.

Barnehagen har et samarbeidsutvalg bestående av 3 representanter fra foreldrene, 3 representanter fra personalet og en representant for eier, Øksnes kommune. Barnehagens styrer er sekretær for samarbeidsutvalget, men har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt representant.

HOVEDUTVALG FOR SKOLE OG KULTUR (HUSK).

 • er et folkevalgt organ som har ansvar for planlegging, bygging og drift av barnehager.

HELSETJENESTE.

Ingen lege er tilknyttet barnehagen. Ditt barn må følge kontrollene på helsestasjonen eller tilsvarende kontroller hos privat lege.

PEDAGOGISK – PSYKOLOGISK DISTRIKTSTJENESTE /PPD).

Barnehagen har jevnlig kontakt med PPD, både i forhold til enkeltbarn som er tilmeldt, og i forhold til hjelp og veiledning i arbeidet med barnegruppa. Vi har ikke lov til å diskutere enkeltbarn uten foreldrenes samtykke. Som foreldre kan dere også søke hjelp og veiledning i forhold til deres barn.

 •  

  FORSIKRING.

  Som personale i barnehagen har vi et stort ansvar for barna den tiden de er hos oss, og det er vi selvfølgelig innforstått med. Likevel kan det skje uhell. Barna er derfor kollektivt forsikret under oppholdet i barnhagen.

 • TAUSHETSPLIKT.

  Når det gjelder opplysninger om barna og deres familier som personalet blir kjent med gjennom sitt arbeid, er personalet underlagt taushetsplikt. Alle i barnehagen har underskrevet taushetsløfte, og er dermed forpliktet til å tie med opplysninger angående barnet/familien/hjemmeforhold.

  Unntakene er nevnt i Lov om barnehager, og gjelder der personalet etter lov har meldeplikt.

Til slutt:

Vi har tavler i garderoben.. Her kommer beskjeder opp. Ta en titt hver dag, for vi vil gjerne slippe å mase. Videre kan det komme meldinger i garderobehylla, både i forhold til klær som mangler og annet. Dette fordi det kan være vanskelig for oss å huske hvem som skal ha hva av meldinger ved henting. Og: vi skriver fordi vi vil det beste for barnet.

Dette heftet er ment som en kort presentasjon av Tangsprellen barnehage. Vi oppfordrer ellers dere som foreldre/foresatte til å spørre om det dere måtte lure på, og til å ta aktivt del i barnas hverdag ved å engasjere dere i det som skjer i barnehagen. Vi er åpne for ideer og innspill, vi tar gjerne imot både ”ris og ros”, det er på det viset vi kan forbedre oss.

Vi håper på et godt samarbeid til beste for barna!

 • VELKOMMEN TIL TANGSPRELLEN BARNEHAGE!

 

 

 gullfisk

TILLATELSE TIL BRUK AV VIDEO OG FOTOAPPARAT.

 

Fra tid til annen tar vi bilder her i barnehagen, og det kan også bli aktuelt at vi bruker video for å ha opptak av daglige aktiviteter eller spesielle ting vi gjør (merkedager, fester osv.)

 

Rent formelt skal vi ha deres tillatelse til å filme/fotografere deres barn. Vi understreker at det har ikke er snakk om bilder/video som observasjonsmetode. Skulle vi noensinne bruke dette for å se nærmere på et enkelt barn, så vil dette bli tatt opp med foreldrene til barnet først.

 

Den digitale verden gir oss nye muligheter, og det kan hende at vi på sikt opparbeider en egen hjemmeside. Her kan det være naturlig å legge ut noen bilder fra barnehagens indre liv – det vil da konsekvent være snakk om flere barn i lek, bilder tatt på avstand, ikke bilder fra badestrand eller andre steder hvor barna naturlig er noe lettkledde – og bilder som ikke på neon måte ”henger ut” barna.

 

Sett kryss for det som passer, og som dere samtykker til:

 

At barnehagen tar bilder av barnet (så lenge det ikke er snakk om observasjon)  
At barnehagen tar video av barnet (så lenge det ikke er snakk om observasjon)  
At papirbilder henges på barnehagens oppslagstavle.  
At bilder vises elektronisk på skjerm i barnehagen.  
At barnehagen lager presentasjoner av barnehagen som kan vises på foreldremøter, samt for barna.  
At barnehagen kan legge ut bilder av barn i gruppe på egen blogg og hjemmeside (”Tangsprellnytt” på nett)  

 

 

 • det poengteres at alle bilder/filmsnutter som på noen måte offentliggjøres, skal være ”fordelaktige”, presentere barn og aktivitet på en god måte. For bilder som legges på hjemmeside/blogg, så skal også dette gjøres på en slik måte i forhold til motiv og oppløsning at ikke bildene lar seg misbruke av andre. For bruk på nett legges heller ikke navn ved bildene.
 

 

Jeg/vi samtykker til at barnehagen bruke kamera/videokamera i sitt arbeid i samsvar med de punktene vi har krysset av på skjema.

 

 

 

 

 

Barnets navn:_________________________________ f. _____________________

 

Sted/dato:____________________________________

 

Underskrift:__________________________________________________________

 

 

 

TILLATELSE TIL BRUK AV OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER, SAMT PERSONALETS BILER.

 

Vi i Tangsprellen barnehage vil gjerne ha deres skriftlig tillatelse til at ditt/deres barn under opphold i barnehagen, kan:

 

 

 1. Benytte offentlige transportmidler på turer arrangert av barnehagen.

 

 

 1. være passasjer i personalets private biler dersom barnet er sikret i henhold til gjeldende regler for sikring av barn i bil.

 

dersom du/dere samtykker, ber vi om at du/dere fyller ut nederste del av arket og leverer det i barnehagen.

 

 

 

Jeg/vi gir vårt samtykke til at mitt/vårt barn kan få:

 

 

 1. Benytte offentlige transportmidler på turer arrangert av barnehagen.

 

 

 1. være passasjer i personalets private biler dersom barnet er sikret i henhold til gjeldende regler for sikring av barn i bil.

 

Stryk det som eventuelt ikke passer.

 

 

 

Barnets navn: __________________________________________f. ____________

 

Sted/dato: __________________________________________

 

Underskrift: _________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIL FORELDRE MED 5- OG 6- ÅRINGER I TANGSPRELLEN BARNEHAGE.

 

Vi har i Tangsprellen barnehage ønsker å praktisere en ordning for de eldste barna som innebærer at de får større frihet enn de yngste. Ordningen har fungert i flere år i tidligere Sommarøy barnehage og både barn og personale gir uttrykk for å være fornøyde.

 

Ordningen er to – delt:

 

 1. Når vind og vær tillater det, får de eldste barna gå ut når de er ferdig påkledt. Dette selv om det kan gå noen minutter før det kommer voksne ut.       Likeså har de fått anledning til å leke på barnehagens område under oppsyn, men uten at voksne har vært ute sammen med dem.

 

Vi regner meg at disse barna er ute i hjemmemiljøet uten å ha tilsyn av voksne hele tiden. Vi holder selvfølgelig øye med barna.

 

 

 1. Fra tid til annen ytrer ungene ønske om å gå opp i skogen. Dessverre er det ikke alltid at vi voksne har mulighet til det. Det kan være lite personell i perioder på dagen, eller mange kryssende ønsker og behov hos barna. De eldste har fått mulighet, med foreldrenes tillatelse, til å gå i smågrupper uten voksne – noe de har vært storfornøyde med.       Tilbudet er avhengig av været, samt at det opphører dersom forholdene ikke er forsvarlige (for eksempel vann i grøftene). Vi lager også avtaler med barna om hvor de får gå, og vi holder øye med dem.

 

Dersom du/dere er enige i at vi kan gi ett eller begge tilbudene til ditt/deres barn, ber vi om at dere leverer nederste del av arket ferdig utfylt i barnehagen.

 

 

Jeg/vi ønsker at mitt/vårt barn skal få muligheten til å:

 

 • være ute på barnehagens område uten voksne.

 • gå i skogen med en smågruppe barn selv om det ikke er voksne med.

  Stryk det som eventuelt ikke passer.

  Barnets navn:_________________________________________født:____________

  Sted/dato:______________________________

  Underskrift:__________________________________________________________

 

Publisert i Oppvekst og utdanning

Utskrift E-post

Flere artikler …