Myre skole

MYRE SKOLE

Myre Skole ligger i sentrum av tettstedet Myre som har ca 2000 innbyggere. Fra og med 2011 ble vi en 1-10-skole, da barneskolen og ungdomsskolen ble slått sammen. Samtidig fikk vi en ny og flott skolebygning med plass til ungdomstrinnet, felles spesialrom og administrasjon.

Skolen har 276 elever med én klasse på hvert trinn fra 1.-7.trinn. Ungdomstrinnet har 2 paralleller, da vi også tar i mot elever fra Sommarøy og Strengelvåg skoler. Skolen har helårs-SFO-avdeling hvor det går 39 barn. Kulturskolen benytter også nyskolen til sin undervisning.

Myre Skoles visjon:

Rom for alle      -       Lærelyst og glød

Dette betyr at vi satser på å skape et inkluderende og åpent miljø, og at vi ønsker å gi ei undervisning som kan treffe elevenes nysgjerrighet og lærelyst i størst mulig grad. Skolen satser også mye på utdanningsvalg og entreprenørskap, der kontakten med lokalsamfunnet er svært viktig.

Utfyllende informasjon på  vår heimeside myreskole.no

Publisert i Oppvekst og utdanning

Utskrift E-post