Barnehager

Velkommen til nettstedet for barnehagene i Øksnes

Kommunale barnehager:

Vi har 3 kommunale barnehager i Øksnes.
Strengelvåg, Tangsprellen på Sommarøy, og Ørntua i Alsvåg.

Private barnehager:
Der er to private barnehager i kommunen.
Myre Bedriftsbarnehage og Trollskogen barnehage

Følg linkene over eller menyene til mer info om den enkelte barnehage

Søknad om barnehage- og SFOplass

Øksnes kommune har gått over til nytt elektronisk opptakssystem. Dette innebærer at du som foresatt søker om barnehageplass på Barnehage-/SFO-portalen.


Alle søknader til barnehage, dvs. søknad om ny plass, endret oppholdstid eller oppsigelse av plass, skjer i Barnehage-/SFO-portalen.
I Barnehage-/SFO-portalen har du også tilgang til «Min side». Her kan du kontrollere søknaden, endre adresse, mobilnummer, e-postadresse, m.m.

Søker du overflytting til en annen barnehage, må du sende inn ny søknad.

Du må logge inn for å gjøre endringer på din søknad. Innlogging skjer ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID).

Her finn du mer informasjon om ID-porten.

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Foreldre trenger ikke å betale mer enn 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass. Makspris for en barnehageplass i Øksnes i 2018 er 2 910 kr og totalt kr 32 010 pr. år. For mer informasjon og søknadsskjema kan du klikke her.

 

Publisert i Oppvekst og utdanning

Utskrift E-post