Tangsprellen barnehage

Frivågveien 21
8430  MYRE
Tlf.nr. 76 18 52 30 (kontor)/76 18 52 31 (avdeling).

Leder: Oddrun Heimly

Åpningstid 0645 - 1630

Følg oss på vår blogg! 

tangsprellen1
Foto: Oddrun Heimly

Leder og kontaktperson: Oddrun Heimly (76 18 52 30)

Tangsprellen barnehage sto klar til bruk i mai 2009. Da flyttet vi inn i delvis nybygde, delvis totalrenoverte lokaler. Det er lagt vekt på et lyst og trivelig innemiljø.  Vi har ansatt pedagoger i de fleste pedagogstillingene. I tillegg har de fleste av våre assistenter utdanning som barnepleier, eller fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Vi ligger nøyaktig 3 kilometer fra Øksnes Rådhus, rett ved siden av Sommarøy skole, og i umiddelbar nærhet til skog og fjære.  Vi har tilgang til gymsal og til robåter, og benytter også basseng dersom det er rom for det i forhold til tildeling av bassengtimer.

Barnehagen har 72 plasser, og kan være fleksibel i sammensetning av barnegruppene i forhold til alder og antall.  Vi har en base for barn i alderen 0- 2,5 år, og en for dem som er eldre. Når et barn flytter fra basen for de små, og over til de største, spiller både barnets vennskapsrelasjoner og modenhet inn. De barna som fyller 3 år innen utgangen av året, flyttes senest sensommeren det året de fyller 3. Så kan det være at det er noen barn som fyller tre år tidlig året etter, som også får bytte base sammen med vennene sine. Disse barna får en bemanningsnøkkel tilsvarende det de ville hatt på den yngste basen. Vi organiserer deler av tilbudet i små grupper som er aldersinndelt, og andre deler av tilbudet i større grupper på tvers av den opprinnelige gruppeinndelingen. Dette innebærer for eksempel at barna på den største basen er organisert i 3 grupper på deler av tilbudet.

Satsingsområdet for barnehagen inneværende år er Thorbjørn Egner. Alle barnehager i Øksnes er inne i et prosjekt der vi jobber med realfag i barnehagen, samt at vi jobber med "jeg er meg, min meg". Titter dere innom bloggen eller bildene våre, så viser vi deler av tilbudet vårt. Infofolder, årsplan og virksomhetsplan er også dokumenter som forteller en del om hvem vi er og hva vi står for.

Tangsprellen barnehage er en 5 om dagen – barnehage, noe som vil si at kostholdet fokuseres.

 

 

VISJON FOR TANGSPRELLEN BARNEHAGE.

Vi skaper gode barndomsminner.

 

 HOVEDMÅL FOR TANGSPRELLEN BARNEHAGE

Gjennom et aktivt arbeid med

TRYGGHET, OMSORG OG TRIVSEL

vil vi arbeide for at barna

blir selvstendige mennesker

som er trygge på seg selv og sine

omgivelser - og som vet at de er

verdsatt både som individ og som gruppemedlem.

 

 

Velkommen som søker til Tangsprellen barnehage!

Publisert i Oppvekst og utdanning

Utskrift E-post