Skoler

Øksnes Kommune har idag 4 skoler.

Derav to 1-10 skoler i tillegg til  to barneskoler

SFO tilbud i Øksnes

Sted: Alternative tilbud:
Alsvåg
Onsdags-SFO: 11.15-13.30 på onsdager
Ordinær SFO: 13.30-15.00
Lang SFO: 13.30-16.00 alle dager pluss 11.15-13.30 på onsdager
Strengelvåg
Kl: 13.45 – 15.00
Kl: 13.45 – 16.15
Med forbehold om nok søkere
Sommarøy
Kl: 07.15 – 08.30
Kl: 13.45 – 15.00
Kl: 13.45 – 16.15
Myre
Kl: 07.00 – 08.15
Kl: 13.45 – 15.00
Kl: 13.45 – 16.00
Kl: 13.45 – 16.30

Søknad om barnehage- og SFOplass

Øksnes kommune har gått over til nytt elektronisk opptakssystem. Dette innebærer at du som foresatt søker om barnehageplass på Barnehage-/SFO-portalen.

Alle søknader til barnehage, dvs. søknad om ny plass, endret oppholdstid eller oppsigelse av plass, skjer i Barnehage-/SFO-portalen. I Barnehage-/SFO-portalen har du også tilgang til «Min side». Her kan du kontrollere søknaden, endre adresse, mobilnummer, e-postadresse, m.m.

Søker du overflytting til en annen barnehage, må du sende inn ny søknad.

Du må logge inn for å gjøre endringer på din søknad. Innlogging skjer ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID).

Her finn du mer informasjon om ID-porten.

Publisert i Oppvekst og utdanning

Utskrift E-post