Alsvåg barne- og ungdomsskole

VELKOMMEN TIL ALSVÅG SKOLE

Alsvåg barne- og ungdomsskole er en fulldelt kombinert barne- og ungdomsskole med ca 150 elever. Skolen ligger ca 8 km fra Myre sentrum i Bygda Alsvåg.

Hovedbygningen ble tatt i bruk allerede i 1950. I dag brukes denne bygningen av elevene fra 7. - 10. klasse. I denne delen av skolen fins det gymnastikksal og skolekjøkken. I løpet av året blir det ny gymnastikksal og nytt skolekjøkken. Det fins også rom for kunst og håndverk (Sløyd og tekstilforming). Skolens administrasjon holder til i hovedbygningen. Barneskolefløyen ble bygd i 1977 og det kom et nytt tilbygg til denne delen av skolen i 1997. Dette tilbygget brukes i dag av 1. og 2. klasse samt SFO. I barneskolefløyen er det basseng som nyttes i svømmeopplæringa, og som leies ut på ettermiddagstid. Bassenget er åpent fra 1. oktober til 1. mai.

Skolen ligger gunstig plassert når det gjelder muligheter for uteskoleaktiviteter. Det er flotte naturområder tett ved skolen. Det er fotballbane, ballbinge og tennisbane i nær beliggenhet til skolen. Akebakke med belysning fins tett ved barneskolen. Det er laget basket, håndballbane og sandvolleyballbane tett ved hovedbygningen. Ti minutters gange fra skolen er det alpinbakke og lysløype.

Det er laget nærmiljøplan for alle skolens klassetrinn. Nærmiljøet skal tas i bruk på en bevisst og planmessig måte både når det gjelder natur, kultur og næringsliv.

Skolen har fra høsten 2004 gjennomført forsøk med fysisk aktivitet hver dag for elevene. Det vil nå være slik at alle elever skal ha minst 15 minutter fysisk aktivitet hver dag.

Via kommunens kulturskole gis elevene tilbud om opplæring innenfor musikk, dans og drama. Skolen har et godt samarbeid med bygdas musikkorps. Svært mange av skolens elever er med i dette arbeidet.

Skolens visjon er blant annet å skape trygghet og trivsel for både barna og de ansatte. Skal vi lykkes med å nå dette målet, er det viktig med et tett samarbeid mellom skolen og heimen.

For mer informasjon: se Alsvåg skoles heimeside: www.alsvagskole.no

 

Publisert i Oppvekst og utdanning

Utskrift E-post