Folkevalgt.no

Informasjon om folkevalgt.no, et nettsted hvor kunnskap og tips om oppgaver, plikter og rettigheter m.m. for folkevalgte presenteres.

Folkevalgt.no er et nettsted for deg som er folkevalgt. Som folkevalgt har du et ansvar og en mulighet for å påvirke hvordan Øksnes kommune skal se ut i framtida. Som representant for innbyggerne, deltar du i beslutninger om hvordan Øksnes kommune skal se ut i fremtiden, og hvilket omfang og kvalitet tjenester skal ha i kommunen.

På nettstedet Folkevalgt.no kan du hente kunnskap og tips utarbeidet av erfarne folkevalgte om dine oppgaver, plikter og rettigheter, og hvordan du kan påvirke beslutninger om utvikling i Øksnes kommune.

Publisert i Politikk

Utskrift E-post

Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Det stilles forventninger til dem både som demokratisk organ, serviceorgan og som iverksetter av statlig vedtatt politikk. Samtidig skal de ha en selvstendig rolle med plass for lokal politisk deltakelse. Lokaldemokratiet er nært knyttet til det lokale selvstyret. Bare gjennom frihet fra staten kan innbyggerne lokalt gjennom kommunen og fylkeskommunen øve innflytelse over viktige beslutninger som gjelder akkurat deres lokalsamfunn.

Kommunal- og regionaldepartementet

Publisert i Politikk

Utskrift E-post