Formannskapet

ØKSNES FORMANNSKAP 2015 – 2019

Medlemmer    Varamedlemmer
Karianne Bråthen (AP)   Torfinn Kristoffersen
Jonny Rinde Johansen (H)   Vårin Lassesen
Ellen B.Pedersen (SV)   Yngve Hansen
Tore Christiansen (KrF)   Hilde H. Vottestad
    Andre Reinholdtsen
    Tommy Steffensen
    Hilde J. Hansen
     
Jørn Martinussen (ØTL)   Geir Rognan
    Linnea Berg Karlsen
    Theodor Lind
     
Ken Ivan Reinholdtsen (FrP)   Hans Kr. Hansen
     
     
John Danielsen (SP)   Karin Nilsen
    Bengt Stian Nilsen
     

Ordfører: Karianne Bråthen (AP)
Varaordfører: Johnny Rinde Johansen (H)

Publisert i Formannskap

Utskrift E-post