Kommunestyret i Øksnes 2015 - 2019

Kommunestyret er det øverste kommunale organ. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov.

Representanter

ARBEIDERPARTIET       
1. Karianne Bertine Bråthen
2. Torfinn Egon Kristoffersen
3. Yngve Hansen
4. Andre Reinholdtsen
5. Tommy Steffensen                          
6. Hilde Johanne Hansen   
 
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
1. Ellen B.Pedersen
2. Hilde Høidahl Vottestad
 
SENTERPARTIET
1. John Harald Danielsen
2. Karin Nilsen
3. Per Ole Larsen
4. Bengt Stian Nilsen
 
KRISTELIG FOLKEPARTI
1. Tore Christiansen       
                                               
HØYRE
1. Jonny Rinde Johansen
2. Vårin Lassesen
 
FREMSKRITTSPARTIET
1. Ken Ivan Reinholdtsen
2. Hans Kristian Hansen    
  
ØKSNES TVERRPOLITISKE LISTE
1. Jørn Martinussen
2. Geir Hugo Rognan                                  
3. Linnea Berg Karlsen                                                 
4. Theodor Martin Reinholdt Lind                   
                                       

Publisert i Kommunestyret

Utskrift E-post