Kommunestyret i Øksnes 2011 - 2015

Kommunestyret er det øverste kommunale organ. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov.

 

Representanter

ARBEIDERPARTIET 

1.       
2. Karianne Bråthen, 8432 Alsvåg      
3. Torfinn Kristoffersen, Ringveien 26,Myre   
4. Jarle Ragnar Meløy, 8432 Alsvåg     
5. Veronica Gabrielsen, Gossenveien 25,Myre      
6. Knut Hansen, 8432 Alsvåg                          
7. Yngve Hansen, 8438 Stø   
 
Uavhengig:    John Danielsen, Heimsommarøyvn. 35, 8430 Myre

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

1. Ellen B.Pedersen, Hageveien 5, Myre                             

SENTERPARTIET

1. Karin Nilsen, Gisløy, 8430 Myre                                     

KRISTELIG FOLKEPARTI

1. Tore Christiansen, Sørvåg, 8432 Alsvåg                          
2. Anne –Linn Nygård, Sørvåg, 8432 Alsvåg                               

HØYRE

1. Jonny Rinde Johansen, Str.våg, 8430 Myre                                     
2.                      
3. Vårin Lassesen, Gossenvn. 20, 8430 Myre         
 
Uavhengig:    Marte Boberg Karlsen,Strengelvåg,8430 Myre                          

FREMSKRITTSPARTIET

1. Ken Ivan Reinholdtsen, Fjellvn. 10A, 8430 Myre          
2. Hans Kristian Hansen, Bolstad vei 15, 8430 Myre         

ØKSNES TVERRPOLITISKE LISTE

1. Jørn Martinussen, Ringvn. 17, 8430 Myre                       
2. Oddrun Heimly,Øvre Høydal, 8430 Myre                                  
3. Theodor Lind, Str.våg, 8430 Myre                                                   
4. Marlen Misterosen, Raveien 45, 8430 Myre                    
5. Olav Lind, Str.våg, 8430 Myre                                        

Publisert i Kommunestyret

Utskrift E-post