Eldrerådet

Medlemmer   Varamedlem (personlige)
Gerd Antonsen   Else Jensen
Ole Jensen   Synnøve Hellsesvik
Solveig Schønningsen   Elsa Hamborg
     
Politisk valgte     
Eldrid Nilsen (AP)   John Olav Johansen (SV)
Asbjørn Pettersen (ØTL)      Turid Fredheim (ØTL)
 
     
     
     

 

 

Publisert i Styrer, råd og utvalg

Utskrift E-post