Hovedutvalg Tekniske saker

Medlemmer    
Torgeir Larsen (AP)    
Inge Nilsen (H)    
Britt Mariann Olsen (AP)    
    1. vara - Lauri Pietikainen (SV)
    2. vara - Andre Reinholdtsen (AP)
    3. vara - Tove Rinde Johansen (H)
     
Olav Lind (ØTL)    
    Vara - Marlen Misterosen (ØTL)
     
Glen Stavøy (SP/FrP)    
    Vara - Hans Kristian Hansen/Else Jensen (SP/FrP)
     
Barnas representant    
Tone Guldbjørnsen    
     
Leder: Torgeir Larsen (AP)
Nestleder: Inge Nilsen (H)

Publisert i Styrer, råd og utvalg

Utskrift E-post