Råd for funksjonshemmede

Medlemmer   Varamedlem
     
Astrid Olsen   Ingrid Lie Brun
Sissel Johnsen   Oddrun Heimly
     
Revmatikerforeninga
   
Kari Ekran   Jonn-Arthur Aas
 
Mental helse  
Remi Olsen   Trude Skråvik
     
Personskadeforbundet    
Vibeke Antonsen   Hjørdis Samuelsen
     
     
     
     
 

Revmatikerforeninga/Hørselshemmedes landsforbund

Publisert i Styrer, råd og utvalg

Utskrift E-post