Miljø- og friluftsnemnd

Medlemmer(ØTL/KrF/SV/H)   Varamedlemmer(personlige)
Eirik Woie   Kurt Magne Hansen
Ingrid Lie Brun   Oddrun Heimly
Vidar Carlsen   Trond A.Nilsen
Medlemmer(AP/FrP/SP)
Eldrid Nilsen Tage Stavøy
Stig Terje Larsen   Knut Are Fjellheim
Leder: Eirik Woie  
Nestleder Stig Terje Larsen 

Publisert i Styrer, råd og utvalg

Utskrift E-post