STILLING SOM SAKSBEHANDLER TJENESTEKONTORET

STILLING SOM Saksbehandler Tjenestekontoret MED SAKSNR 18/285

Det er ledig 100% vikariat, med mulighet for fast ansettelse, ved Tjenestekontoret / Koordinerende enhet med snarlig tiltredelse og med varighet et år.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

Saksbehandling pleie- og omsorgstjenester. Koordineringsoppgaver – 2.og 3.linje, internt i kommunen. Overvåkning e-meldinger vedr utskrivningsklare pasienter.

Det må leveres politiattest av nyere dato.

Kvalifikasjoner for stillingen:

Da de jobber i team med ulik kompetanse må vi nå ha inn vernepleier eller annen relevant 3 årig høyskoleutdanning. Det er ønskelig med tilleggsutdanning.

  

Det er ønskelig med følgende egenskaper:

God på kommunikasjon –skriftlig/muntlig

God på samarbeid

Erfaring fra tjenesteutøving

Kunnskap om saksbehandling

Datakunnskap – PLO-system

Må kunne jobbe strukturert

  

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

  

Øksnes kommune kan tilby:

Variert arbeid i positivt miljø.

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.

God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

  

Kontaktperson; Berit Didriksen tlf: 76185000.

  

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes
  

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00.

  

SØKNADSFRIST: 20.03.2018

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post

LEDIGE STILLINGER INNEN PLEIE OG OMSORG

Kommunen har følgende ledig stillinger.

 • 100 % vikariat som sykepleier ved Myreheimen til 311218 med SAKSNR 18/287

 • 75 % vikariat fra 1 år fra 010518 i Hjemmetjenesten med SAKSNR 18/289

 • Vikariat til 260918 – med mulighet for fast tilsetting i 89,67 % stilling med lønnsdel på 82,63 % som helsefagarbeider i miljøtjenesten med SAKSNR 18/290. Den som tilsettes må ha sertifikat for bil.

 • 56,57 % stilling som helsefagarbeider med lønnsdal på 40,14 % i miljøtjenesten med SAKSNR 18/291. Den som tilsettes må ha sertifikat for bil.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

Pleieroppgaver ved helse- og miljøtjenesten i turnus. Hjemmesykepleien jobber i 3-3-2 turnus og Myreheimen har hink i sin turnus

Det kreves politiattest av nyere dato.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

Vi søker etter sykepleiere og helsefagarbeidere, gjerne med erfaring fra de ulike tjenesten.

 

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Kontaktpersoner;                    Myreheimen;       Unni Sørdahl tlf 76185000

                                               Hjemmetjenesten; Camilla Waagbø tlf 76185000

                                               Miljøtjenesten;     Marianne B Larsen tlf 76185000

                                              

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 20.03.18.

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post

FERIEVIKAR 2018

 

FERIEVIKAR 2018 MED SAKSNR 18/260

Øksnes kommune søker etter ferievikarer innen Helse og omsorgstjenesten fra 18.06.2018.

 

For sommeren 2018 trenger vi ferievikarer i tidsrommet juni til august. Vi har behov for: Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, kokk, assistenter, renhold, kjøkken, vaskeri og helsesekretærer. Oppgi i søknaden om du ønsker å arbeide i institusjon, i hjemmebasert tjeneste, i miljøtjenesten eller ved legekontoret. Oppgi også

 • hvilken type arbeid du søker,
 • når du kan arbeide og
 • hvilken stillings-% du ønsker.

Når det gjelder arbeid innen hjemmebasert tjeneste er det ønskelig at du har sertifikat/disponerer bil Nedre aldersgrense for arbeidstakere innen sektoren er 18 år. Kontaktpersoner:        Myreheimen - Unni Sørdahl tlf. 76 18 50 03 Hjemmestjenesten /Miljøarbeidertjenesten – Camilla Waagbø tlf. 76 18 50 71 Alsvågheimen – Merethe Osnes tlf. 76 18 52 70 Legekontoret - Birgit Flåten tlf 76 18 51 08 Det vil bli krevet politiattest av nyere dato.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, kokk, assistenter, renhold, kjøkken, vaskeri og helsesekretærer.

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk.

Øksnes kommune har særskilt avlønning av studenter som er i gang med høyere utdanning.

 

Øksnes kommune kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning
 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP

 

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

 

SØKNADSFRIST: 20.03.18

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post

STILLING SOM TIMELÆRER VED ØKSNES VOKSENOPPLÆRING

 

 

STILLING SOM TIMELærer ved Øksnes voksenopplæring MED SAKSNR 18/225

Det er ledig 50-100% midlertidig stilling som timelærer ved voksenopplæringen i Øksnes Kommune for skoleåret 2018/2019.

Voksenopplæringen gir tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap til minoritetsspråklige ungdom og voksne, samt gir grunnskoleopplæring.

Voksenopplæringen er, sammen med Flyktningetjenesten, organisert som egen enhet under skole, barnehage og kultur i Øksnes kommune.

Enheten vil fra 01.08.2018 være lokalisert på Sommarøy skole.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

Vi søker dyktige og engasjerte pedagoger som:

 • vil gjøre en forskjell

 • vil være ambisiøs på elevenes vegne

 • vil skape gode relasjoner rundt seg

 • er åpen for nye ideer, er endringsvillig og har pågangsmot.

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk fremmedspråklige

 • Dersom videre tilbud om grunnskoleopplæring må søkere til lærerstillingene,

  ha godkjent utdanning for grunnskolen/ungdomstrinnet i grunnskolen, jfr. Opplæringslovens kompetanseforskrifter §14-2/§14-3.

 • Egnethet vil bli vektlagt.

Fagbehov i lærerstillingene er norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk og naturfag.

Kompetanse innen migrasjonspedagogikk er ønskelig.

 

Øksnes kommune kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø

 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP/SPK

 

Tilsettingsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til Frank Nordahl Hermansen tlf: 76185000 .

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter: https://e-skjema.no/Oksnes
 

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 23.03.2018

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post

STILLING SOM BOVEILEDER/PRAKSISKOORDINATOR/ MILJØARBEIDER VED ØKSNES FLYKTNINGETJENESTE

 

 

STILLING SOM BOVEILEDER/PRAKSISKOORDINATOR/ MILJØARBEIDER ved Øksnes flyktningetjenestE, MED SAKSNR 18/227

Det er fra 01.08.2018 ledig 100% midlertidig stilling, for ett år, som boveileder/praksiskoordinator/miljøarbeider ved flyktningetjenesten i Øksnes Kommune. Flyktningtjenesten er, sammen med Voksenopplæringen, organisert som egen enhet under skole, barnehage og kultur i Øksnes kommune.

Hovedarbeidsoppgaver:

Ved bosetting

 • samarbeid med Boligstiftelse og private utleiere

 • møbelering av boliger

 • introdusere flyktninger for ny bolig og første boveiledning

Boveiledning 

-     løpende boveiledning

 • brannforebygging

Introduksjonsprogrammet

 • finne praksisplass og tett oppfølging av deltaker i praksis

 • saksbehandlingsoppgaver

Nettverksfremmende aktiviteter

 • introdusere flyktningene for ulike fritidstilbud 

 • koble flyktninger (både voksne og barn) med bakgrunn i deres interesser med relevante lag og organisasjoner

Det må påregnes noe ettermiddags-/kveldsarbeid. Andre oppgaver kan bli pålagt i samarbeid med leder.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant fagbrev. Relevant erfaring kan kompenser for utdanningskravet.

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Kunnskap om, og erfaring med veiledning av mennesker

 • Kjennskap til arbeidsmarkedet

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

 • Førerkort klasse B

Det kreves politiattest av nyere dato.

Øksnes kommune kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø

 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP/SPK

Tilsettingsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til

Frank Nordahl Hermansen tlf: 76185000 .

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter: https://e-skjema.no/Oksnes
 

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 23.03.2018

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post