LEDIGE STILLINGER I MILJØTJENESTEN

Funksjonshemmet mann har behov for følgende brukerstyrt personlig assistent stillinger for snarlig tiltredelse. Arbeidet vil være på dag og aften.

 • 40,38 % som helsefagarbeider med saksnr 17/554

 • 14,32 % som helsefagarbeider med saksnr 17/555

I avlastningsbolig er det behov for følgende stillinger for snarlig tiltredelse;

 • 19,72 % som helsefagarbeider med saksnr 17/556

 • 44,37 % som helsefagarbeider med saksnr 17/557

 • 27,61 % som helsefagarbeider med saksnr 17/558

Turnusarbeid med atbeid hver 2. helg.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

Kompetansekravet bør minimum være helse og sosialfaglig utdanning på fagarbeidernivå. Erfaring fra jobb innen helse- og sosialområdet kan kompensere for manglende utdanning.

 

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

 

Øksnes kommune kan tilby:

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

 

Kontaktperson avlastningsboligen; Gunn Haldis Mortensen tlf: 76185000*.

Kontaktperson BPA; Ernst Hugo Karlsen tlf: 76185000*

 

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes
 

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

 

SØKNADSFRIST: 16.06.17.

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post

SYKEPLEIERE INNEN PLEIE OG OMSORG

LEDIGE STILLINGER SOM SykepleierE INNEN PLEIE OG OMSORG

Kommunen har følgende ledig Sykepleierstillinger.

 • 100 % fast i hjemmetjenesten med SAKSNR 17/506

 • 40 % fast i hjemmetjenesten med SAKSNR 17/507

 • 100 % vikariat fra 010517 og i 6 mnd. ved tjenestekontoret med SAKSNR 17/508

 

Hovedarbeidsoppgaver:

Sykepleieroppgaver ved Hjemmetjenesten i turnus.

Stillingen ved Tjenestekontoret jobber med tildeling av tjenester

Det kreves politiattest av nyere dato.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

Vi søker etter sykepleier, gjerne med erfaring fra Hjemmetjenesten. Når det gjelder stillingen ved tjenestekontoret er det ønskelig med saksbehandlerkompetanse.

 

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

 

Kontaktpersoner;                    Ernst Hugo Karlsen tlf 94809370

                                               Berit Didriksen tlf 99301133

 

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes
 

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

 

SØKNADSFRIST: 24.05.17.

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post

FAGARBEIDER – VEI, VANN OG AVLØP

STILLING SOM FAGARBEIDER – VEI, VANN OG AVLØP MED SAKSNR 17/511

Det er ledig 100% fast stilling som fagarbeider – vei, vann og avløp fra 07.06.2017.

Øksnes kommune, teknisk enhet, søker fagarbeider til driftsavdelingen som har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens VA-anlegg og veger. Fagarbeider vil inngå i vaktordning og delta i arbeider innenfor avdelingen.

 

Ansvarsområde:

Stillingene vil blant annet bli tillagt følgende oppgaver:

•           Drift av vannbehandlingsanlegg.

•           Drift av avløps- og renseanlegg.

•           Drift av ledningsanlegg med pumpeanlegg og trykkøkningsstasjoner.

•           Utvikling av avdelingen

•           Beredskapsvakt innen vei, vann og avløp.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

•           Fagbrev innen automasjon, mekaniske eller rørleggerfagene er ønskelig, annen relevant utdanning vil bli også vurdert

•           Ønskelig med kjennskap til produksjonsstyringssystemer

•           Førerkort klasse BE

•           Beherske norsk muntlig og skriftlig

•           Ønskelig med kompetansebevis klasse M4 hjullaster.
 

Personlige egenskaper:

•           Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

•           God til å samarbeide i team

•           Systematisk, resultatorientert, endringsvillig.
 

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

 

Øksnes kommune kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i positivt miljø

 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger og lånevilkår i KLP

 • IA-avtale og bedriftshelsetjenester

 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bustad

 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

   

  Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til

  kommunalsjef teknisk Janne Aukusti Kankaala, tlf: 91370745,

   

  Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes
   

  Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

   

SØKNADSFRIST: 02.06.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post

AVDELINGSLEDER VED TEKNISK FORVALTNINGSAVDELING

STILLING SOM Avdelingsleder ved Teknisk forvaltningsavdeling MED SAKSNR 17/513

Øksnes kommune har ledig stilling som Avdelingsleder for teknisk forvaltningsavdeling for snarlig tiltredelse.

Avdelingsleder er direkte underlagt kommunalsjef for teknisk sektor.

Forvaltningsavdelingen har for tiden 5,5 årsverk og ansvar for planlegging, regulering, byggesaksbehandling, oppmåling og landbruksforvaltning. Øksnes kommune opplever sterk vekst i industri og har dermed behov for å forsterke forvaltningsavdelingen med en ny lederstilling.

Avdelingsleder skal jobbe i tett samarbeid med kommunalsjefens ledergruppe for å legge forholdene til rette for positiv samfunnsutvikling i kommunen.   

Avdelingsleders viktigste oppgaver:

 • Utvikling av avdelingens ansvarsområder

 • Lederansvar for ansatte ved forvaltningsavdelingen (medarbeidersamtaler, oppfølging av sykefrevær, o.l)

 • Delegert økonomiansvar for forvaltningsavdelingen, rapporterer til kommunalsjef

 • Ansvar for daglig drift ved forvaltningsavdelingen

 • Saksbehandling, spesielt innen byggesaker

Kvalifikasjoner:

 • Må ha utdanning fra høgskole, fortrinnsvis sivilingeniør/ingeniør, eller annen relevant utdanning.

 • Det er ønskelig med utdanning innen økonomi og ledelse.

 • Ledererfaring, helst fra offentlig sektor, vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert

 • Selvstendig og systematisk

 • Lærevillig

Vi vil legge vekt på personlig egnethet for stillingen.

   

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, mulighet til å være en viktig del av samfunnsutvikling

 • Godt arbeidsmiljø

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • IA-avtale og bedriftshelsetjenester

 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig

 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Arbeidstakere tilsettes i Øksnes kommune etter gjeldende lover og reglement. Lønn etter avtale. Prøvetiden er 6 måneder.

 

Søkere må være forberedt på å stille til intervju.

 

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

 

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes.

Søknad og CV kan også sendes med e-post:

  

Kontaktperson:

Janne Kankaala            tlf: 91370745   

Linda Rasmussen        tlf: 47014092   

 

SØKNADSFRIST: 02.06.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post

AVDELINGSLEDER VED TEKNISK DRIFTSAVDELING

 

STILLING SOM Avdelingsleder ved Teknisk driftsavdeling MED SAKSNR 17/512

Øksnes kommune har ledig stilling som Avdelingsleder for driftsavdelingen for snarlig tiltredelse.

Avdelingsleder er direkte underlagt Kommunalsjef for teknisk sektor.

Driftsavdelingen har ansvar for produksjon og distribusjon av vann, mottak og rensing av avløpsvann, samt vedlikehold av kommunen veger. Øksnes kommune opplever sterk vekst i næringsliv og private investeringer. Avdelingsleder skal jobbe i tett samarbeid med kommunalsjefens ledergruppe for å legge forholdene til rette for positiv samfunnsutvikling i kommunen.

Driftsavdelingen har for tiden 3 driftsoperatører. Kommunen har utlyst for en fagarbeiderstilling til. Avdelingsleder skal planlegge, utarbeide rutiner, styre og kontrollere at avdelingens oppgaver utføres på effektiv måte etter gjeldende regelverk.

Avdelingsleders viktigste oppgaver:

 • Utvikling av avdelingens ansvarsområder

 • Direkte lederansvar for ansatte ved driftsavdelingen (medarbeidersamtaler, oppfølging av sykefrevær o.l)

 • Delegert økonomiansvar for driftsavdelingen, rapporterer til kommunalsjef

 • Ansvar for daglig drift ved driftsavdelingen

 • Saksbehandling

 • Oppfølging av lover og forskrifter

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høgskole, fortrinnsvis sivilingeniør / ingeniør, eller annen relevant utdanning

 • Det er ønskelig med utdanning innen VA-faget

 • Ledererfaring, helst fra offentlig sektor, vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert

 • Selvstendig og systematisk

 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Vi vil legge vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • IA-avtale og bedriftshelsetjenester

 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig

 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Arbeidstakere tilsettes i Øksnes kommune etter gjeldende lover og reglement. Lønn etter avtale. Prøvetiden er 6 måneder.

 

Søkere må være forberedt på å stille til intervju.

 

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Søknad og CV kan også sendes med e-post:

 

Kontaktperson:

Janne A. Kankaala        tlf: 91370745   

Linda Rasmussen        tlf: 47014092   

 

SØKNADSFRIST: 02.06.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post