Ledige stillinger som miljøterapeuter/helsefagarbeidere

 

Ledige stillinger som miljøterapeuter / helsefagarbeidere med Saksnr 17/1166

 

Det skal opprettes et nytt botilbud for brukere innen Miljøtjeneste  i en paviljong der 4 leiligheter vil være til brukere og 1 leilighet vil være til personal.

Det er tenkt opprettet 5, 8 stillinger. Av disse, skal 3 stillinger være høgskoleutdannet.

2, 8 stillinger er tiltenkt helsefagarbeidere.

Turnus er ennå ikke fastlagt, men det må påregnes arbeid dag, aften, natt og helg. Med bakgrunn at turnus ikke er lagt (og dermed er stillingsprosenten foreløpig ukjent), så vil du få mulighet til å komme med innspill til turnus.  Arbeidsgiver vil bestrebe seg på å gi høyest mulig stilling.

Du vil i denne jobben være med på oppstart og utforming av rutiner, samt kvalitet på tjenestene i boligene. Brukerne vil ha behov for helhetlig oppfølging, også i forbindelse med jobb og fritid. Dette vil kunne gi en interessant og variert arbeidsdag.

Kompetansekrav:

Det søkes etter miljøterapeuter; fortrinnsvis vernepleier eller andre med relevant høyskoleutdanning, og helsefagarbeidere.

Politiattest av nyere dato kreves, samt førerkort.

Tiltredelse:

Oppstart i paviljong vil være 1. januar 2018.

Det vil sannsynlig bli en senere start for noen av stillingene.

Øksnes kommune kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø

 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP

   

  Nærmere opplysninger om stillingen får en ved å henvende seg til Enhetsleder Camilla Waagbø. Tlf: 97976480, mail:

  Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/oksnes

  Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til PC, ta kontakt med Kommunetorget Øksnes kommune tlf: 761 85 000

   

SØKNADSFRIST: 10.12.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post

Stilling som saksbehandler

Stilling som Saksbehandler med Saksnr 17/1197

Øksnes kommune har ledig en 50 % stilling som saksbehandler ved Nav Øksnes fra 1.1.2018.

NAV Øksnes har 12 ansatte og betjener 4 500 innbyggere. Vi har ledig en fast 50 % - stilling som saksbehandler.

Vi ser etter deg med pågangsmot og samfunnsengasjement, som ønsker å gjøre en forskjell og vil bidra til at flere mennesker skal få muligheter i arbeidslivet. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et trivelig miljø. Du må trives med å jobbe i et miljø med høyt tempo, faglige utfordringer og en etat som tar i bruk nye kanaler.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil være varierte, med hovedvekt på informasjon, veiledning og saksbehandling innenfor NAV sine tjenesteområder og gjeldende regelverk, eks. folketrygdloven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV Loven)

 • Gi råd- og veiledning ift økonomi, bolig, jobbsøking mm. Tverrfaglig arbeid i team for å gi våre brukere best mulig helhetlig oppfølging. NAV er en organisasjon i stadig utvikling, og endringer i arbeids- og ansvarsområder må kunne påregnes.

 • Delta i mottaksteamet.

 • Avklare behov for videre oppfølging og bistandsbehov til brukere.

 • Foreta arbeidsevnevurderinger og lage aktivitetsplaner.

 • Samarbeide tverrfaglig og aktivt med eksterne og interne samarbeidspartnere.

 • Kontakt med arbeidsgivere, tiltaksarrangører og andre samarbeidspartnere internt og eksternt.

 • Motivere og tilrettelegge for at brukere skal komme i arbeid og aktivitet.

 • Oppfølging av brukere med mål om arbeid og aktivitet.

NAV er i en fortløpende endringsprosess, så det må påregnes justering av arbeidsoppgavene underveis.

Du må ha:

 • 3-årig høyskole eller universitetsutdanning innen sosialfag.

 • Spesielt relevant erfaring fra tilsvarende arbeid kan kompensere for

  utdanningskravet.

 • God veiledningskompetanse og evne til å se muligheter.

 • Gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy, og evne til å sette seg raskt inn i

  NAVs fagsystemer (IKT-verktøy)

 • Resultatorientert, effektiv, systematisk og med stor arbeidskapasitet.

 • Økonomisk forståelse

 • Det er nødvendig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi ønsker at du:

 • Har evne til å møte bruker med respekt og likeverd samtidig som du er god til å avklare forventninger og sette grenser.
 • Ha kjennskap til fagsystemet Visma Velferd.
 • Har kjennskap til kvalifiseringsprogrammet KVP
 • Har erfaring fra å jobbe i NAV.
 • Har evne til å samarbeide godt med kolleger og samarbeidspartnere.
 • Har evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt.
 • Kan sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og tilegne deg ny kompetanse på egen hånd.
 • Evnen til å se helhetlig og la NAVs hovedmål prege den faglige utvikling.
 • Du må bidra til et godt arbeidsmiljø og å påvirke avdelingens utvikling i positiv retning.

 • Mestrer å motivere mennesker som er i en omstillingsfase i livet.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Øksnes kommune kan tilby:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • Et aktivt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • God pensjonsordning gjennom KLP (fra lønnen trekkes 2 %)

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til NAV-leder Leif Henriksen tlf. 41 57 15 33, e-post:

Søknad og CV sendes via lenken nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

 

SØKNADSFRIST: 10.12.2017

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post

Stilling som Byggesaksbehandler

 

Stilling som Byggesaksbehandler med Saksnr 17/1110

Ved avdeling kommunal forvaltning er det ledig nyopprettet 100% stilling som byggesaksbehandler med tiltredelse 02.01.18. eller etter avtale.

Forvaltningsavdelingen har for tiden 5,5 årsverk og ansvar for planlegging, regulering, byggesaksbehandling, oppmåling og landbruksforvaltning. Øksnes kommune opplever sterk vekst innen industrien og har dermed behov for å forsterke forvaltningsavdelingen med enda en byggesaksbehandler.

Øksnes kommune ligger i Vesterålen. Kommunen er en av landets største fiskerikommuner med ca 4.500 innbyggere. Halvparten bor i kommunesenteret Myre, som ligger midt i distriktet. Ca 1 time til nærmeste flyplass.

Hovedarbeidsoppgaver:

Generelle arbeidsoppgaver vil være veiledning, saksbehandling, planarbeid og tilsyn etter plan- og bygningslov, forurensingslov, veglov mv. Andre oppgaver innen teknisk sektor kan bli tillagt i stillingen etter behov. Øksnes kommune bruker Websak som arkiv- og saksbehandlingssystem. Vi jobber med å skaffe eByggesak for behandling av byggesaker.

Vi søker en person som også kan være med på utvikling av avdelingen i tråd med organisasjonens administrative og politiske mål.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Universitets-/høyskoleutdanning med hovedvekt på bygningsfag eller andre relevante fag
 • Erfaring fra offentlig/privat forvaltning og god kjennskap til sentrale lovbestemmelser
 • Dokumentert relevant arbeidserfaring kan kompensere manglende utdanning.

Personlige egenskaper:

 • Søker må påregne å presentere saker både internt og eksternt, og det vil derfor bli lagt vekt på skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Selvstendig og systematisk
 • Lærevillig

Vi vil legge vekt på personlig egnethet for stillingen.

 

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, mulighet til å være en viktig del av samfunnsutvikling i en vekstkommune
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • IA-avtale og bedriftshelsetjenester
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning
 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

Lønnsvilkår: Etter avtale.

Arbeidstakere tilsettes i Øksnes kommune etter gjeldende lover og reglement.

Prøvetiden er 6 måneder.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes.

Kontaktperson:Janne Kankaala, kommunalsjef teknisk, tlf: 91370745,   

 

SØKNADSFRIST: 30.11.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post