Ledig stilling - Rådmann – Øksnes kommune - saksnr. 17/145

Rådmann – Øksnes kommune

Vi søker en samlende, strategisk og tydelig leder som sammen med kommunens folkevalgte og dyktige medarbeidere vil bidra til den videre utviklingen av kommunen.

Oppdraget vil være å:

 • Videreutvikle strategisk ledelse og helhetlig styring av kommunen
 • Samle organisasjonen rundt felles mål og utfordringer, og gjennom inkluderende prosesser bidra til å utvikle kommunens organisasjon, lokalsamfunn og tjenestetilbud
 • Organisasjonsutvikling med fokus på kultur, kompetansedeling, tydelige strukturer og arbeidsprosesser
 • Videreutvikle lederskap basert på en inkluderende og involverende lederstil, samt gode prosesser for innovasjon og endring
 • Utvikle godt samspill og rolleforståelse mellom politiske organer, administrativ ledelse og øvrige ansatte
 • Skape en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi gjennom god styring, tett resultatoppfølging, budsjettdisiplin og effektiv drift
 • Samle kommunen og bidra til å styrke omdømmet som en attraktiv kommune å bo, leve og arbeide i

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Sterk lederkompetanse, herunder ledererfaring fra offentlig og/eller privat sektor
 • God kjennskap til og forståelse for kommunal forvaltning og politiske prosesser, herunder kunnskap om kommunalt regelverk
 • Solid kunnskap om kommunal økonomi
 • Relevant høyere utdanning eller tilsvarende realkompetanse
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter
 • Sterk mulighets- og utviklingsorientering, samt evne til å skape oppslutning rundt omstilling
 • Tydelig og handlekraftig leder, med solid gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil vektlegges i vurderingen av kandidatene.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lederavtale med konkurransedyktige betingelser, inkl. gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass med fokus på nærvær
 • IA-avtale og bedriftshelsetjenester
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement
  • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass

Tilsettingsvilkår:

Arbeidstaker tilsettes i Øksnes kommune etter gjeldende lover og reglement. Lønn etter avtale. Stillingen er en åremålsstilling på 6 år. Prøvetiden er 6 måneder.

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Generelt:

Øksnes kommune oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det er et ønske om at rådmannen bosetter seg i kommunen. Øksnes kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

For mer informasjon kontakt gjerne ordfører Karianne B. Bråthen, tlf.: 90242047, eller Bedriftskompetanse AS ved Linn B. Sollund-Walberg tlf.: 99006318, eller Oddvar Aasan tlf.: 90173175.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes og linker søknaden til saksnummer 17/145.

SØKNADSFRIST: 20.04.2017

Publisert i Ledige stillinger

UtskriftE-post

STILLING SOM LÆRER VED ØKSNES VOKSENOPPLÆRING MED SAKSNR 17/319

Voksenopplæringen gir tilbud om norskopplæring til minoritetsspråklige ungdom og voksne, samt gir grunnskoleopplæring for disse elevene.

Voksenopplæringen er, sammen med Flyktningtjenesten, organisert som egen enhet under Skole, barnehage og kultur i Øksnes kommune. Vi har fra oktober 2016 vært samlokalisert i Myre Servicesenter, undervisning og administrasjon i 2. etg. Voksenopplæringen har p.t. 10 ansatte fordelt på 3,8 årsverk, og ca. 30 elever fordelt på 4 norskklasser i tillegg til grunnskoleklasse med 11 elever.

STILLING SOM Lærer ved Øksnes Voksenopplæring MED SAKSNR  17/319

Det er ledig 100% fast stilling som lærer for norskopplæring (spor), samfunnskunnskap og grunnskoleopplæring ved Øksnes Voksenopplæring fra 01.08.2017.

Ved flere ledige stillinger ved Øksnes Voksenopplæring etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Hovedarbeidsoppgaver:
Vi søker dyktige og engasjerte pedagoger som:
-vil utgjøre en forskjell
-vil være ambisiøs på elevenes vegne
-vil skape gode relasjoner rundt seg
-er åpen for nye ideer, er endringsvillig og har pågangsmot

Kvalifikasjoner for stillingen:

For stillingen må søker har godkjent utdanning for grunnskolen/ungdomstrinnet i grunnskolen, jfr. opplæringslovens kompetanseforskrifter § 14-2/ § 14-3.

Fagbehov i denne stillingen er norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk og naturfag.

Kompetanse innen migrasjonspedagogikk er ønskelig.

Egnethet vil bli vektlagt.

Tilsettingsvilkår:

I henhold til gjeldende avtaleverk.

Ved tilsetting i skole, barnehage, og arbeid med psykisk utviklingshemmede, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 mndr.

Øksnes kommune kan tilby:

Variert arbeid i positivt miljø

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

God forsikringsordning og lånevilkår i KLP/SPK

Generellt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mangfold" oppfordrer Øksnes kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Øksnes kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til

Frank Nordahl Hermansen tlf: 76185139/99047473

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 17.04.2017

Publisert i Ledige stillinger

UtskriftE-post

Ferievikarer innen Helse og omsorgstjenesten

FERIEVIKAR 2017 MED SAKSNR 17/222

 

Øksnes kommune søker etter ferievikarer innen Helse og omsorgstjenesten fra 19.06.2017.

 

For sommeren 2017 trenger vi ferievikarer i tidsrommet juni til august. Vi har behov for: Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, kokk, assistenter, renhold, kjøkken, vaskeri og helsesekretærer.

 

Oppgi i søknaden om du ønsker å arbeide i institusjon, i hjemmebasert tjeneste, i miljøtjenesten eller ved legekontoret. Oppgi også

 • hvilken type arbeid du søker,
 • når du kan arbeide og
 • hvilken stillings-% du ønsker.

Når det gjelder arbeid innen hjemmebasert tjeneste er det ønskelig at du har sertifikat/disponerer bil Nedre aldersgrense for arbeidstakere innen sektoren er 18 år.

 

Kontaktpersoner:       

Myreheimen - Unni Sørdahl tlf. 76 18 50 03

Hjemmetjenesten – Ernst Hugo Karlsen tlf. 76 18 50 71

Alsvågheimen – Merethe Osnes tlf. 76 18 52 70

Miljøarbeidertjenesten – Ernst Hugo Karlsen tlf. 76 18 50 71

Legekontoret - Birgit Flåten tlf 76 18 51 08

 

Det vil bli krevet politiattest av nyere dato.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, kokk, assistenter, renhold, kjøkken, vaskeri og helsesekretærer.

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk.

Øksnes kommune har særskilt avlønning av studenter som er i gang med høyere utdanning.

 

Øksnes kommune kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning
 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP

 

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

 

SØKNADSFRIST: 24.03.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

UtskriftE-post

STILLING SOM SERVICEMEDARBEIDER

STILLING SOM Servicemedarbeider MED SAKSNR 17/236

Det er p.t. ledig 50% fast stilling som Servicemedarbeider ved Øksnes Kommune – kommunetorget, for snarlig tiltredelse. Det kan bli mulighet for økning av stillingen.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • service og kundebehandling
 • posthåndtering og arkivoppgaver
 • Møtesekretær
 • Enkel saksbehandling

 

Nye oppgaver kan bli tillagt stillingen ettersom Øksnes kommune skal bli en e-kommune - eksempelvis innen elektronisk kommunikasjon med våre innbyggere.

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Høgskoleutdanning med fagområder som arkiv, service/kommunikasjon eller annen relevant høgskoleutdanning
 • Eventuelt fagbrev innen kontor- og administrasjonsfag
 • Kunnskap innen lov og avtaleverk som regulerer arbeidet
 • Gjerne kompetanse innen arkivhåndtering, eller mulig krav om å tilegne seg slik kompetanse

 

Vi ønsker oss en medarbeider som kan jobbe strukturert og effektivt, som er serviceinnstilt og liker å hjelpe kunder og kollegaer, og som kan uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig. Du bør ha gode IT-kunnskaper, evne til å takle høyt arbeidstempo, samt evne til å omstille deg i forhold til nye oppgaver og utvikling i organisasjonen.

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, og det vil bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

 

Øksnes kommune kan tilby:

 

Variert arbeid i positivt miljø

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

God forsikringsordning og lånevilkår i KLP/SPK

 

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til

Eva Merethe Bergli tlf: 76 18 50 00.

 

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes
 

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

 

SØKNADSFRIST: 24.03.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

UtskriftE-post