Ledig stilling Trafikkinspektør

 

logo oksnes havnevesen

Øksnes Havnevesen KF

 

 

Øksnes Havnevesen KF søker etter medarbeider i stilling som trafikkinspektør.

Stillingsstørrelse 100 %. Det tas sikte på tilsetting 01.07.17.

Stillingen er underlagt havnesjefen. Øksnes Havnevesen KF er organisert som et kommunalt foretak (KF) og administrasjonskontoret ligger i Myre havn – Øksnes kommune. Foretaket har delegert myndighet etter havne-og farvannsloven. Videre forvalter og drifter foretaket industriareal, flytebrygger, faste kaier osv. i hele Øksnes kommune.
 

Generelt:

Stillingen vil inngå i Øksnes Havnevesen Kf`s arbeid med forvaltning, drift og utvikling av havner og anlegg i Øksnes kommune. Vi leverer tjenester rettet mot maritim og sjørelatert sektor i Øksnes kommune. Mesteparten av privat virksomhet i kommunen er knyttet direkte eller indirekte opp mot sjørelaterte næringer. Her finnes bl.a en stor lokal fiskeflåte, fiskeindustri, havbruksvirksomhet samt fiskeforfabrikk. Om vinteren bruker mange fiskebåter fra hele landet havnene våre til leveranse av fisk samt service. Det totale kvantum av varer inn/ut av havnene de siste årene ligger på rundt 500.000 tonn.

Øksnes Havnevesen Kf har som målsetting å utvikle sjørelatert virksomhet til det beste for brukerne. I våre visjoner for de neste 15 årene ligger en privat investering på sjø-og land og størrelsesorden 2-3 milliarder. Dette krever gode medarbeidere som har en positiv og god holdning til våre visjoner og Øksnes Havnevesen Kf som arbeidsplass.

 

Stillingsbeskrivelse:

Stillingen innebærer bl.a kontorarbeid, forvaltning etter lover og forskrifter samt vedlikeholdsarbeid på våre kaianlegg osv. Maritim erfaring og kvalifikasjoner ansees som en fordel. Herunder erfaring/arbeid med ISPS på båter eller i havner.

 

Fagområde: Forvaltning og drift av havner, Økonomi, marked og administrasjon

 

Arbeidsområde/kontor: Hele Øksnes kommune med kontorsted på Myre

 

Utdanningskrav: Videregående eller høyskole

 

Vi ser etter en fleksibel og positiv person med følgende erfaring:

 • Maritim erfaring, min. båtførersertifikat.

 • Erfaring i å forholde seg til jobbrelatert lov og regelverk.

 • Vanlig kjennskap til bruk av pc og dataverktøy.

 • Initiativ og evne til å kunne arbeide selvstendig og løsningsorientert.

 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og forståelig engelsk, herunder kunne respondere på henvendelser fra fartøy, reisende mv.

Arbeidstid 0800 – 1600 (sommertid 0800-1500). I tillegg har kontoret en mobiltelefon som brukes til kontakt utover arbeidstid. Denne fordeles likt blant ansatte utenfor beskrevet arbeidstid.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 15. mars 2017.

For mer informasjon, kontakt havnesjef John Danielsen på telefon nr. 76 134 035, mobil nr. 416 11204.

Søknad sendes til Øksnes Havnevesen Kf, Havnegata 7, 8430 Myre

Fullstendig søknad kan også mottas på e-post: .

 

 

Publisert i Ledige stillinger

UtskriftE-post

Avdelingsleder ved Teknisk forvaltningsavdeling

Avdelingsleder ved Teknisk forvaltningsavdeling MED SAKSNR 17/131

Øksnes kommune har ledig stilling som Avdelingsleder for teknisk forvaltningsavdeling for snarlig tiltredelse.

Avdelingsleder er direkte underlagt Kommunalsjef for teknisk sektor.

 

Avdelingsleders viktigste oppgaver:

 • Direkte lederansvar for ansatte ved forvaltningsavdelingen (medarbeidersamtaler, oppfølging av sykefravær, lønn o.l)

 • Delegert økonomiansvar for forvaltningsavdelingen, rapporterer til kommunalsjef

 • Ansvar for daglig drift ved forvaltningsavdelingen

 • Saksbehandling, spesielt innen byggesaker

Kvalifikasjoner:

 • Må ha utdanning fra høgskole, fortrinnsvis sivilingeniør/ingeniør,eller annen relevant utdanning.

 • Det er ønskelig med utdanning innen økonomi og ledelse.

 • Ledererfaring, helst fra offentlig sektor, vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert

 • Selvstendig og systematisk

Vi vil legge vekt på personlig egnethet for stillingen.

 

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • IA-avtale og bedriftshelsetjenester

Arbeidstakere tilsettes i Øksnes kommune etter gjeldende lover og reglement. Lønn etter avtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Søkere må være forberedt på å stille til intervju.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

  

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Kontaktperson:

Janne Kankaala            tlf: 91370745   

Linda Rasmussen        tlf: 47014092   

 

SØKNADSFRIST: 10.03.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

UtskriftE-post