STILLING SOM ASSISTENT/MORSMÅLSLÆRER VED MYRE SKOLE

STILLING SOM ASSISTENT/MORSMÅLSLÆRER VED MYRE SKOLE

Følgende engasjement fra 09.10.18 og ut skoleåret 2018/2019 er ledig ved Myre skole.

  • 40% som assistent/morsmålslærer for thailandske elever med saksnr. 18/1001
  • 40% som assistent/morsmålslærer for rumenske elever med saksnr. 18/1002

Hovedarbeidsoppgaver:

Myre skole trenger tospråkelig assistent/morsmålslærer i 40% for thailandske elever og 40% for rumenske elever.

Vi søker etter personer som kan dokumentere norskkunnskaper tilsvarende Spor 3. Helst også høyere utdanning fra hjemlandet.

 

Det vil bli foretatt intervju før tilsetting

 

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

 

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til

Rektor Vigdis Indregard tlf: 76 18 50 00 .

 

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes
 

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

 

SØKNADSFRIST: 01.10.2018

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post

STILLING INNEN AREAL- OG BYGGESAKSTJENESTER

100 % stilling innen areal- og byggesakstjenester MED SAKSNR 18/982

Øksnes kommune har ca 4.500 innbyggere og er en fiskerikommune i Vesterålen. Kommunen er Norges største torskekommune og har et godt og variert næringsliv til knyttet fiskerinæringer som er kontinuerlig utvikling. Hvert år arrangeres Vesterålen Skrei festival i Øksnes.

Øksnes kommunes beliggenhet med nær tilgang til fjell, sjø, skog og mark gir gode muligheter til et allsidig friluftsliv. Dronningruta og Nyksund er kjente opplevelser. Med storhavet som nabo er det fine forhold for havfiske etter skrei, storsei og kveite. Øksnes kommune har et rikt og variert kulturliv.

Kommuneplanens areal- og samfunnsdel er under revidering og ansatte på Forvaltingsavdelingen vil være sentrale i å utvikle Øksnes kommune i årene fremover.

Det er ledig 100% fast stilling innen areal- og byggesakstjenester pt Teknisk forvaltningsavdeling fra 24.11.2018.

Hovedarbeidsoppgaver:

Behandle regionale-, kommunale- og private reguleringsplanforslag.

Utarbeide kommunale planer.

Bidra kommunens hovedplaner (Areal- og samfunnsdel)

 

Andre oppgaver etter behov: Saksbehandling av byggeprosjekter som nybygg, tilbygg og bruksendringer fram til ferdigattest. Saksbehandling og oppfølging av ulovlige tiltak og saksbehandling av mottatte klager på byggesaksvedtak. Saksbehandling i forhold til forurensingsloven Oppgaver i hht matrikkelloven, herunder oppmåling, delingssaker, matrikulering, osv

Vi trenger deg som:

Har høgskole- eller universitets utdanning innenfor bygg og anlegg eller annet relevant fagområde. Det forutsettes god IT-kompetanse og IT-forståelse.

Har fullført og bestått minimum Norskprøve nivå B1 for minoritetsspråklige søkere, men kan fravikes dersom du kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Har førerkort klasse B.

Vi ønsker at du er

faglig dyktig, positiv, serviceinnstilt, strukturert og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.

interessert i å arbeide i samarbeid med de andre fagmiljøene i enhetene: byggesak, plan, oppmåling og landbruk.

en teamarbeider, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig samt ta ansvar for egne vurderinger.

en lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes.

full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger.

har erfaring fra planarbeid og god kjennskap til plan- og bygningsloven.

Litt om oss

Forvaltningsavdelingen har ca 6 stillingshjemler og ansvaret for all saksbehandling av

 • oppmåling, matrikkel, kart

 • private planforslag og søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven

 • henvendelser fra enhetens brukere

 • viltforvaltning

 • motorferdsel i utmark

 • forurensingssaker

 • kommunens avgiftsregister for vann-, avløps-, feie-, renovasjons- og festegebyr.

 • Landbrukssaker

 • Seksjonering og eiendom

I Øksnes kommune får du

En spennende jobb der du kan vokse og utvikle deg i godt og sosialt arbeidsmiljø, med stor takhøyde.

Stor selvstendighet og innflytelse i diskusjoner og utvikling samt spennende utfordringer sammen med dyktige og imøtekommende kollegaer.

Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Om du får kostnader i forbindelse med flytting, dekkes flytteutgifter i henhold til kommunens reglement.

Alle ansatte i Øksnes kommune medvirker til kontinuerlig forbedring i arbeidsprosessene på avdelingene og omsetter kommunens felles til praksis i egen hverdag.

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Øksnes kommune kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø

 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP/SPK

  Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til

  Bengt Stian Nilsen tlf: 76 18 50 00.

  Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

  Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 12.10.2018

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post