KULTURSKOLELÆRER-DIRIGENT-MUSIKKLÆRER

STILLING SOM Kulturskolelærer-Dirigent-Musikklærer MED SAKSNR 17/396

Det er ledig 75 % stilling som Kulturskolelærer/Dirigent/Musikklærer fra 15.08.2017.

40 % er fast stilling, og 35 % midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse fra høsten 2018.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 

Øksnes Kulturskole:

Korps- og kordirigent, messinglærer og instruktør for Korps i Skole - 40 % fast stilling
 

Grunnskolen i Øksnes

Musikklærer Sommarøy Skole 20 % midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse fra skoleåret høsten 2018 Myre Skole 15 % midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse fra skoleåret høsten 2018

  

Stillingen kan ev. kombineres med ledig stilling i som korpsdirigent og messinglærer ved Bø Kulturskole i Bø Kommune, 25 % fast stilling ( Utlysning Bø kommune ).

 

Arbeidsoppgaver, korpsdireksjon

Direksjon og undervisning i grupper. Konsertvirksomhet og samspill med de øvrige disiplinene i kulturskolen Planlegging, kortsiktig og langsiktig i samarbeid med korpsets styre. Rekrutteringsarbeid

 

Arbeidsoppgaver, messinglærer

Undervise på alle messinginstrumenter, individuelt og i grupper. Undervisning av nybegynnere og viderekommende elever Konsertvirksomhet og samspill Rekrutteringsarbeid

 

Arbeidsoppgaver, musikklærer

Undervise i musikkfaget på barne- og mellomtrinn Kjenne til kompetansemålene i K06 Bidra inn til skolens markeringer, som kulturkvelder og avslutninger.

Kvalifikasjoner for stillingen:

Søker en allsidig korps- og kordirigent, messinglærer og musikklærer.

Musikkfaglig og pedagogisk utdanning på høgskolenivå. Erfaring fra undervisning av barn og unge. Ved siden av evner til å arbeide målrettet for å gi voksne og barn gode opplevelser og ferdigheter gjennom musisering på ulike nivå, legger vi vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid og være bindeledd mellom korps, skole og bidra inn i kulturskolens utviklingsarbeid. Søker må være kjent med Kulturskolens rammeplan, grunnskolens kompetansemål i K 06 for musikkfaget.

 

Vi vil være behjelpelig med å finne bolig.

 

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

 

Øksnes kommune kan tilby:

Variert arbeid i positivt miljø

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

God forsikringsordning og lånevilkår i KLP/SPK

 

 

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til:

Kulturskolerektor Susanne Pettersen, tlf. 76 18 50 00 / 93460317 eller enhetsleder for kultur Hilde J Hansen tlf. 76 18 50 44.

Myre Skole: Toril Karijord 951 32 334. Sommarøy Skole: Hilde Tendeland 993 29 011.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

 

SØKNADSFRIST: 10.05.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post