AVDELINGSLEDER VED TEKNISK DRIFTSAVDELING

 

STILLING SOM Avdelingsleder ved Teknisk driftsavdeling MED SAKSNR 17/512

Øksnes kommune har ledig stilling som Avdelingsleder for driftsavdelingen for snarlig tiltredelse.

Avdelingsleder er direkte underlagt Kommunalsjef for teknisk sektor.

Driftsavdelingen har ansvar for produksjon og distribusjon av vann, mottak og rensing av avløpsvann, samt vedlikehold av kommunen veger. Øksnes kommune opplever sterk vekst i næringsliv og private investeringer. Avdelingsleder skal jobbe i tett samarbeid med kommunalsjefens ledergruppe for å legge forholdene til rette for positiv samfunnsutvikling i kommunen.

Driftsavdelingen har for tiden 3 driftsoperatører. Kommunen har utlyst for en fagarbeiderstilling til. Avdelingsleder skal planlegge, utarbeide rutiner, styre og kontrollere at avdelingens oppgaver utføres på effektiv måte etter gjeldende regelverk.

Avdelingsleders viktigste oppgaver:

 • Utvikling av avdelingens ansvarsområder

 • Direkte lederansvar for ansatte ved driftsavdelingen (medarbeidersamtaler, oppfølging av sykefrevær o.l)

 • Delegert økonomiansvar for driftsavdelingen, rapporterer til kommunalsjef

 • Ansvar for daglig drift ved driftsavdelingen

 • Saksbehandling

 • Oppfølging av lover og forskrifter

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høgskole, fortrinnsvis sivilingeniør / ingeniør, eller annen relevant utdanning

 • Det er ønskelig med utdanning innen VA-faget

 • Ledererfaring, helst fra offentlig sektor, vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert

 • Selvstendig og systematisk

 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Vi vil legge vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • IA-avtale og bedriftshelsetjenester

 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig

 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Arbeidstakere tilsettes i Øksnes kommune etter gjeldende lover og reglement. Lønn etter avtale. Prøvetiden er 6 måneder.

 

Søkere må være forberedt på å stille til intervju.

 

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Søknad og CV kan også sendes med e-post:

 

Kontaktperson:

Janne A. Kankaala        tlf: 91370745   

Linda Rasmussen        tlf: 47014092   

 

SØKNADSFRIST: 02.06.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post