AVDELINGSLEDER VED TEKNISK FORVALTNINGSAVDELING

STILLING SOM Avdelingsleder ved Teknisk forvaltningsavdeling MED SAKSNR 17/513

Øksnes kommune har ledig stilling som Avdelingsleder for teknisk forvaltningsavdeling for snarlig tiltredelse.

Avdelingsleder er direkte underlagt kommunalsjef for teknisk sektor.

Forvaltningsavdelingen har for tiden 5,5 årsverk og ansvar for planlegging, regulering, byggesaksbehandling, oppmåling og landbruksforvaltning. Øksnes kommune opplever sterk vekst i industri og har dermed behov for å forsterke forvaltningsavdelingen med en ny lederstilling.

Avdelingsleder skal jobbe i tett samarbeid med kommunalsjefens ledergruppe for å legge forholdene til rette for positiv samfunnsutvikling i kommunen.   

Avdelingsleders viktigste oppgaver:

 • Utvikling av avdelingens ansvarsområder

 • Lederansvar for ansatte ved forvaltningsavdelingen (medarbeidersamtaler, oppfølging av sykefrevær, o.l)

 • Delegert økonomiansvar for forvaltningsavdelingen, rapporterer til kommunalsjef

 • Ansvar for daglig drift ved forvaltningsavdelingen

 • Saksbehandling, spesielt innen byggesaker

Kvalifikasjoner:

 • Må ha utdanning fra høgskole, fortrinnsvis sivilingeniør/ingeniør, eller annen relevant utdanning.

 • Det er ønskelig med utdanning innen økonomi og ledelse.

 • Ledererfaring, helst fra offentlig sektor, vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert

 • Selvstendig og systematisk

 • Lærevillig

Vi vil legge vekt på personlig egnethet for stillingen.

   

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, mulighet til å være en viktig del av samfunnsutvikling

 • Godt arbeidsmiljø

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • IA-avtale og bedriftshelsetjenester

 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig

 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Arbeidstakere tilsettes i Øksnes kommune etter gjeldende lover og reglement. Lønn etter avtale. Prøvetiden er 6 måneder.

 

Søkere må være forberedt på å stille til intervju.

 

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

 

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes.

Søknad og CV kan også sendes med e-post:

  

Kontaktperson:

Janne Kankaala            tlf: 91370745   

Linda Rasmussen        tlf: 47014092   

 

SØKNADSFRIST: 02.06.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post