LEDIGE STILLINGER I ØKSNES KOMMUNE

Funksjonshemmet mann har behov for følgende personlig assistentstillinger for tiltredelse 04.09.17. Arbeidet vil være på dag, aften og hvilende vakt.

  • 63,24 % (lønnsdel 43,43 %)som helsefagarbeider med saksnr 17/739
  • 70,19 % (lønnsdel 50 %)som helsefagarbeider med saksnr 17/740
  • 70,19 % (lønnsdel 50 %)som helsefagarbeider med saksnr 17/741

Turnusarbeid med arbeid hver 2. helg.


Ved Elvelund omsorgsbolig er det ledig følgende stillinger for snalig tiltredelse

Arbeidet vil være på dag, aften og natt.

  • 50 % som helsefagarbeider med saksnr 17/742
  • 40,46 % vikariat til 01.03.18. som helsefagarbeider med saksnr 17/743

Turnusarbeid med arbeid hver 3. helg.

Vikariatsstillingen har langvakter knyttet til helg og jobber hver 4. helg.

Kvalifikasjoner for stillingen:

Kompetansekravet bør  minimum  være helse og sosialfaglig utdanning på fagarbeidernivå. Erfaring fra jobb innen helse- og sosialområdet kan kompensere for manglende utdanning.

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Øksnes kommune kan tilby:

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

Kontaktperson personlig assistent;  Marianne Brun Larsen  tlf: 76185000*.

Kontaktperson Elvelund; Merethe Osnes tlf: 76185000*

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 01.08.17.

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post