Stilling som Byggesaksbehandler

 

Stilling som Byggesaksbehandler med Saksnr 17/1110

Ved avdeling kommunal forvaltning er det ledig nyopprettet 100% stilling som byggesaksbehandler med tiltredelse 02.01.18. eller etter avtale.

Forvaltningsavdelingen har for tiden 5,5 årsverk og ansvar for planlegging, regulering, byggesaksbehandling, oppmåling og landbruksforvaltning. Øksnes kommune opplever sterk vekst innen industrien og har dermed behov for å forsterke forvaltningsavdelingen med enda en byggesaksbehandler.

Øksnes kommune ligger i Vesterålen. Kommunen er en av landets største fiskerikommuner med ca 4.500 innbyggere. Halvparten bor i kommunesenteret Myre, som ligger midt i distriktet. Ca 1 time til nærmeste flyplass.

Hovedarbeidsoppgaver:

Generelle arbeidsoppgaver vil være veiledning, saksbehandling, planarbeid og tilsyn etter plan- og bygningslov, forurensingslov, veglov mv. Andre oppgaver innen teknisk sektor kan bli tillagt i stillingen etter behov. Øksnes kommune bruker Websak som arkiv- og saksbehandlingssystem. Vi jobber med å skaffe eByggesak for behandling av byggesaker.

Vi søker en person som også kan være med på utvikling av avdelingen i tråd med organisasjonens administrative og politiske mål.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Universitets-/høyskoleutdanning med hovedvekt på bygningsfag eller andre relevante fag
 • Erfaring fra offentlig/privat forvaltning og god kjennskap til sentrale lovbestemmelser
 • Dokumentert relevant arbeidserfaring kan kompensere manglende utdanning.

Personlige egenskaper:

 • Søker må påregne å presentere saker både internt og eksternt, og det vil derfor bli lagt vekt på skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Selvstendig og systematisk
 • Lærevillig

Vi vil legge vekt på personlig egnethet for stillingen.

 

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, mulighet til å være en viktig del av samfunnsutvikling i en vekstkommune
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • IA-avtale og bedriftshelsetjenester
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning
 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

Lønnsvilkår: Etter avtale.

Arbeidstakere tilsettes i Øksnes kommune etter gjeldende lover og reglement.

Prøvetiden er 6 måneder.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes.

Kontaktperson:Janne Kankaala, kommunalsjef teknisk, tlf: 91370745,   

 

SØKNADSFRIST: 30.11.2017

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post