STILLING/VIKARIAT SOM KONTAKTLÆRER VED BARNETRINNET PÅ MYRE SKOLE

 

 

STILLING/VIKARIAT SOM KONTAKTLÆRER VED BARNETRINNET PÅ mYRE SKOLE, MED SAKSNR 18/229

Det er ledig ett års vikariat i 100 % stilling som kontaktlærere ved Myre Skole, barnetrinnet, fra 01.08.2018.

Myre Skole er en 1-10 skole som ligger i sentrum av torskekommunen Øksnes. Skolen har to paralleller på alle trinn, ca 310 elever og 60 ansatte. SFO-avdelingen har ca 50 barn. Myre Skole er en samfunnsaktiv skole med sterk tilknytning til lokalmiljøet. Vi satser på god klasseledelse og grunnleggende ferdigheter. Vår visjon er: rom for alle – lærelyst og glød.

Ønsket kompetanse: Norsk, matematikk, engelsk, mat&helse, musikk, svømming og spansk.

Kvalifikasjoner: Relevant utdanning fra høyskole/universitet.

Øksnes kommune kan tilby:

  • Variert arbeid i positivt miljø

  • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

  • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP/SPK

Tilsettingsvilkår:

  • I henhold til gjeldende avtaleverk

  • Politiattest ikke eldre enn 3 mndr. må leveres før tilsetting.

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til

Vigdis Indregard tlf: 76185000 .

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter: https://e-skjema.no/Oksnes
 

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 23.03.2018

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post