STILLING SOM PROGRAMVEILEDER VED ØKSNES FLYKTNINGETJENESTE

 

 

STILLING SOM PROGRAMVEILEDER ved Øksnes flyktningetjeneste MED SAKSNR 18/226

Det er fra 01.08.2018 ledig 100% fast stilling som programveileder ved flyktningetjenesten i Øksnes Kommune.

Flyktningetjenesten er, sammen med Voksenopplæringen, organisert som egen enhet under skole, barnehage og kultur i Øksnes kommune.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Informere deltakeren om introduksjonsordningen, rettigheter og plikter

 • Gjennomføre kartlegging av deltakerens bakgrunn etter at vedtak om programdeltakelse er fattet

 • Koordinering av samarbeid mellom ulike aktører og tjenester

 • Bistå deltakeren i å utforme mål, delmål og tiltak i den individuelle planen

 • Saksbehandlingsoppgaver

 • Ha oppfølgingsansvar overfor deltakeren og ha ansvar for revideringen av den individuelle planen i hele programperioden

 • Sikre at deltakeren skaffer til veie relevante dokumenter og bistår deltakeren i å få oversatt medbrakte vitnemål, attester og lignende

 • Informere og henvise til aktuelle instanser for godkjenning av utdanning og realkompetansevurdering

 • Gi veiledning

  Samtale med deltakeren når deltakeren går over i ordinær utdanning eller arbeid

 • Noe kveldsarbeid må påregnes

 • Andre oppgaver kan pålegges i samarbeid med leder

Kvalifikasjoner:

 • Relevant treårig høyskole- eller universitetsutdannelse. Relevant erfaring kan kompenser for utdanningskravet.

 • Gode kommunikasjonsevner.

 • Kunnskap om, og erfaring med veiledning av mennesker

 • Kjennskap til arbeidsmarkedet og utdanningssystemer

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

 • Kunnskap innen økonomi og økonomisk veiledning

 • Sertifikat klasse B

Det kreves politiattest av nyere dato.

Øksnes kommune kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø

 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP/SPK

Tilsettingsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til

Frank Nordahl Hermansen tlf: 76185000 .

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter: https://e-skjema.no/Oksnes
 

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 23.03.2018

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post