STILLING SOM LÆRER VED ØKSNES VOKSENOPPLÆRING

 

 

STILLING SOM Lærer ved Øksnes voksenopplæring MED SAKSNR 18/224

Det er fra 01.08.2018 ledig 100% fast stilling som Lærer ved voksenopplæringen i Øksnes Kommune.

Voksenopplæringen gir tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap til minoritetsspråklige ungdom og voksne, samt gir grunnskoleopplæring.

Voksenopplæringen er, sammen med Flyktningetjenesten, organisert som egen enhet under skole, barnehage og kultur i Øksnes kommune.

Enheten vil fra 01.08.2018 være lokalisert på Sommarøy skole.

Hovedarbeidsoppgaver:

Vi søker dyktige og engasjerte pedagoger som:

 • vil gjøre en forskjell

 • vil være ambisiøs på elevenes vegne

 • vil skape gode relasjoner rundt seg

 • er åpen for nye ideer, er endringsvillig og har pågangsmot.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk fremmedspråklige

 • Dersom videre tilbud om grunnskoleopplæring må søkere til lærerstillingene,

  ha godkjent utdanning for grunnskolen/ungdomstrinnet i grunnskolen, jfr. Opplæringslovens kompetanseforskrifter §14-2/§14-3.

 • Egnethet vil bli vektlagt.

Fagbehov i lærerstillingene er norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk og naturfag.

Kompetanse innen migrasjonspedagogikk er ønskelig.

Øksnes kommune kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø

 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP/SPK

Tilsettingsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til

Frank Nordahl Hermansen tlf: 76185000 .

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter: https://e-skjema.no/Oksnes
 

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 23.03.2018

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post