STILLING SOM BOVEILEDER/PRAKSISKOORDINATOR/ MILJØARBEIDER VED ØKSNES FLYKTNINGETJENESTE

 

 

STILLING SOM BOVEILEDER/PRAKSISKOORDINATOR/ MILJØARBEIDER ved Øksnes flyktningetjenestE, MED SAKSNR 18/227

Det er fra 01.08.2018 ledig 100% midlertidig stilling, for ett år, som boveileder/praksiskoordinator/miljøarbeider ved flyktningetjenesten i Øksnes Kommune. Flyktningtjenesten er, sammen med Voksenopplæringen, organisert som egen enhet under skole, barnehage og kultur i Øksnes kommune.

Hovedarbeidsoppgaver:

Ved bosetting

 • samarbeid med Boligstiftelse og private utleiere

 • møbelering av boliger

 • introdusere flyktninger for ny bolig og første boveiledning

Boveiledning 

-     løpende boveiledning

 • brannforebygging

Introduksjonsprogrammet

 • finne praksisplass og tett oppfølging av deltaker i praksis

 • saksbehandlingsoppgaver

Nettverksfremmende aktiviteter

 • introdusere flyktningene for ulike fritidstilbud 

 • koble flyktninger (både voksne og barn) med bakgrunn i deres interesser med relevante lag og organisasjoner

Det må påregnes noe ettermiddags-/kveldsarbeid. Andre oppgaver kan bli pålagt i samarbeid med leder.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant fagbrev. Relevant erfaring kan kompenser for utdanningskravet.

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Kunnskap om, og erfaring med veiledning av mennesker

 • Kjennskap til arbeidsmarkedet

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

 • Førerkort klasse B

Det kreves politiattest av nyere dato.

Øksnes kommune kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø

 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning

 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP/SPK

Tilsettingsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til

Frank Nordahl Hermansen tlf: 76185000 .

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter: https://e-skjema.no/Oksnes
 

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 23.03.2018

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post