LEDIGE STILLINGER INNEN PLEIE OG OMSORG

Kommunen har følgende ledig stillinger.

  • 100 % vikariat som sykepleier ved Myreheimen til 311218 med SAKSNR 18/287

  • 75 % vikariat fra 1 år fra 010518 i Hjemmetjenesten med SAKSNR 18/289

  • Vikariat til 260918 – med mulighet for fast tilsetting i 89,67 % stilling med lønnsdel på 82,63 % som helsefagarbeider i miljøtjenesten med SAKSNR 18/290. Den som tilsettes må ha sertifikat for bil.

  • 56,57 % stilling som helsefagarbeider med lønnsdal på 40,14 % i miljøtjenesten med SAKSNR 18/291. Den som tilsettes må ha sertifikat for bil.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

Pleieroppgaver ved helse- og miljøtjenesten i turnus. Hjemmesykepleien jobber i 3-3-2 turnus og Myreheimen har hink i sin turnus

Det kreves politiattest av nyere dato.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

Vi søker etter sykepleiere og helsefagarbeidere, gjerne med erfaring fra de ulike tjenesten.

 

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Kontaktpersoner;                    Myreheimen;       Unni Sørdahl tlf 76185000

                                               Hjemmetjenesten; Camilla Waagbø tlf 76185000

                                               Miljøtjenesten;     Marianne B Larsen tlf 76185000

                                              

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 20.03.18.

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post