Kommunalsjef Øksnes kommune

 

Øksnes kommune ligger i Vesterålen. Et naturmessig spennende og vakkert område.

Kommunen er en av landets største fiskerikommuner med ca 4.600 innbyggere. Halvparten bor i kommunesenteret Myre, som ligger midt i distriktet. Ca 1 time til nærmeste flyplass. Gode rekreasjonsmuligheter for fjell- og sjøliv - vinter og sommer. Turlag, dykkerklubb, hvalsafari samt aktivt sang-, musikk- og idrettsmiljø. God barnehagedekning.

 

Se en video fra vår vakre kommune her!

 

Kommunalsjefstilling ledig i Øksnes

 

Stillingen er en 6 års åremålsstilling som kommunalsjef for skole, barnehage, kultur og voksenopplæring/flyktningetjeneste med saksnr 18/780.

 

Stillingen er ledig for tiltredelse 01.01.2019.

 

Som kommunalsjef får du det overordnede strategiske lederansvar for områdene som ligger innenfor sektoren.

Du vil være med i rådmannens strategiske ledergruppe som for øvrig består av økonomisjef, personalsjef, kommunalsjef for teknisk og kommunalsjef for helse- og omsorg.

 

Ditt oppdrag som kommunalsjef vil være:

 

 • Drifte skole-, barnehage- og kultursektoren i Øksnes i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale føringer
 • Inngå i rådmannens lederteam og aktivt delta i kommunens strategiarbeid
 • Sørge for utvikling og kvalitet i tjenestetilbudet innen sektoren
 • Deltakelse i utforming av planer og utredning av saker som skal behandles politisk
 • Rapportere fra sektoren til rådmannen
 • Følge opp enhetslederne, og iverksette de beslutninger som blir tatt for sektoren

 

Kommunen ser etter en kommunalsjef som:

 

 • Har gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig, og evne til relasjonsbygging
 • Har bred ledererfaring fra kommunal eller annen relevant virksomhet.
 • Har forståelse for offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • Er utviklingsorientert og skaper oppslutning om omstilling
 • Er tydelig og har evne til gjennomføring
 • Ser nye muligheter og er aktiv pådriver i utvikling av organisasjonen og kommunale tjenestetilbud
 • Har relevant høyere utdanning med solid faglig bakgrunn, fortrinnsvis knyttet til sektorens fagområde.

Vi vil legge vekt på personlig egnethet for stillingen.

 

Vi tilbyr:

  

 • En arbeidsplass som har fokus på nærvær

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i viktig utviklingsarbeid i kommunen

 • Godt arbeidsmiljø

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Lederavtale

 • IA-avtale og bedriftshelsetjenester

 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass

 

Tilsettingsvilkår:

Arbeidstakere tilsettes i Øksnes kommune etter gjeldende lover og reglement. Lønn etter avtale. Stillingen er en åremålsstilling på 6 år. Prøvetiden er 6 måneder.

 

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere

har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis

minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)

 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved

intervju/frammøte.

 

Generelt:

Øksnes kommune oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Øksnes kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

 

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

 

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes 

 

Kontaktpersoner:

Rådmann Elise Gustavsen                   tlf: 92817051    

Personalsjef Linda Rasmussen           tlf: 47014092   

 

Søknadsfrist 10.08.18.

 

Publisert i Ledige stillinger

Utskrift E-post