Vigsel i Øksnes kommune

Fra 1. januar 2018 ble borgerlige vigsler overført fra tingrettene til kommunene. Det betyr at borgerlige vigsler vil skje på rådhuset i Øksnes fra og med 2018. 

Vigselstilbudet i Øksnes kommune er kostnadsfritt jf. reglement pkt. 3 og tilbys alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, uavhengig av bosted. 

Tid og sted for vigsler

Vi tilbyr vigsler onsdag, torsdag og fredag mellom klokken 09.00 og 15.00 i kommunestyresalen eller ordfører kontor. Dette gjelder ikke helligdager. 

Vigslere i Øksnes kommune

Ordfører Karianne B. Bråthen
Varaordfører Jonny R. Johansen
Rådmann Elise Gustavsen
Assisterende rådmann Linda Rasmussen

 

Spørsmål

Dersom dere har spørsmål, send en epost til   eller ta kontakt med Kommunetorget 76 18 50 00.

Før dere gifter dere:

Skatteetaten må sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dette gjøres ved at dere sender inn papirer til det lokale skattekontoret. Deretter vil Skatteetaten utstede og sende dere en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. 

Se Skatteetatens nettsider Ekteskap i Norge for informasjon om skjemaer som må fylles ut og prøving av vilkår for ekteskapsinngåelse. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før vigselen. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse og må være gyldig på vigselstidspunket. 

Prøvingsattest

Den originale prøvingsattesten sendes til Øksnes kommune i god tid før vigselen og senest to uker før.  Send prøvingsattesten til: Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre Vi vil bekrefte at vi har mottatt prøvingsattesten. Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

Avtale vigselstid:

Avtale om vigsel må skje senest to uker i forkant. For å avtale tidspunkt, ta kontakt på e-post  eller telefon 76 18 50 00. Vi gir tilbakemelding på om tidspunktet er ledig så raskt som mulig. Sett gjerne opp alternative tidspunkt eller datoer i tilfelle førstevalget er opptatt. Oppgi gjerne et telefonnummer dere kan nås på. 

Praktisk informasjon:

  • Brudeparet, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Brudeparet må fremvise legitimasjon.

  • I Øksnes kommune er det Kommunestyresalen eller Ordførers kontor som brukes som vigselsrom.

  • Det skal være to vitner til stede under vigselen. Dette kan være forlovere eller to andre personer over 18 år. 

  • Seremonien foregår vanligvis på norsk. Dersom dere ønsker at seremonien skal holdes på engelsk, må dette gis beskjed om når dere avtaler tid for vigsel. Dersom en av dere eller begge ikke forstår norsk eller engelsk, må dere selv sørge for kvalifisert tolk. 

  • Selve seremonien varer vanligvis 10-15 minutter. Under seremonien brukes det borgerlige vigselsformularet. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

  • Ønsker dere ringpåsetting, musikkinnslag og/ eller diktlesning eller andre tekstinnslag under seremonien, må dere gi beskjed om dette i god tid før vigselen. 

  • Etter seremonien vil dere få en midlertidig vigselattest. Endelig vigselsattest utstedes av Skatteetaten. 

 

Publisert i Selvbetjening

Utskrift E-post